Етнос: ознаки та особливості

Етнос: його основні ознаки та особливості

У сучасному світі існують різні соціальні спільноти.

Соціальні спільноти – це відносно стійка сукупність людей, що має більш-менш однакові ознаками умов і способів життя, масової свідомості, спільність соціальних норм, ціннісних систем і інтересів.

Види спільнот: сім’я, рід, плем’я, класи, соціальна група, народності, нації, професійні спільноти, трудові колективи.

Етнос – стійка сукупність людей, що історично склалася на певній території, яка має загальні, відносно стабільні особливості мови, культури і психіки, а також усвідомлює свою єдність і відмінність від інших подібних утворень.

Види етносу:

    Племя Народність Нація

Нація – певна форма існування етносу, характерна для певного етапу історичного розвитку.

Нація – історично сформована спільнота людей, якій притаманні спільні економічне життя, мова, території, певні ознаки психології, які виявляються в особливостях її культури, мистецтва та побуту.

Ознаки нації:

    Єдина раса Мова Релігія Звички Цінності Солідарність

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Етнос: ознаки та особливості