Коли виникла соціологія?

Коли виникла соціологія?

Термін “соціологія” г запропонував 1839 року французький учений Огюст Конт, ще до того як у другій половині XIX ст. соціологія стала самостійною університетською дисципліною.

Соціологія як самостійна галузь наукового знання виникла досить пізно, у 40-х роках XIX ст., і є порівняно молодою наукою. Однак формування і накопичення знань про суспільство та його розвиток, місце і роль у ньому людини почалося з давніх-давен, спираючись на уявлення первісних людей, відображених у міфах, легендах та героїчних епосах.

З часом, приблизно два з половиною тисячоліть тому, на основі первісної міфології виникла Філософія, яка на перших етапах свого існування була сукупним знанням про світ і містила в собі елементи астрономічних, математичних, фізичних та інших знань. Окремою галуззю філософії як “цариці всіх наук” поступово стає соціальна філософія, вбираючи в себе численні спроби пояснення суспільних явищ, суті та призначення людини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Коли виникла соціологія?