Особливості народних дум

Українські народні думи – це неначе поетичний літопис козацького життя, бурхливого й широкого, як море. Хоч вони з’явилися не без впливу книжної освіти, як свідчить про це часте вживання церковнослов’янських слів, дійшли до нас в усній передачі народних співаків, лірників-бандуристів, кобзарів.

Дума – вид українського народного героїчного епосу: ліричний, оповідний твір про історичні або соціально-побутові події, який має своєрідну будову й виконується речитативом (читання співучим голосом під музичний супровід кобзи чи бандури). Поява дум припадає на ХV–ХVІ століття.

Особливості народних дум

Особливості народних дум (історичних):
– зображення важливих суспільних подій, видатних історичних осіб;
– певне дотримання правдивості життєвих фактів;
– докладність поетичної розповіді;
– висока поетичність мови;
– невелика кількість основних дійових осіб (дві-три);
– своєрідність побудови (зачин, основна частина, повтори, кінцівка);
– віршована форма (нерівноскладовість рядків, довільна специфіка римування, монорими);
– виконання речитативом під акомпанемент кобзи, бандури, ліри;
– усне поширення і зберігання;
– варіантність тексту;
– великий обсяг (як для фольклорних творів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Особливості народних дум