Персоналії Галицько-Волинська держава ЗНО

Персоналії Галицько-Волинська держава ЗНО

Хто такий Батий?

Батий (Бату, Саїн-хан; 1208-1255) – монгольський хан, полководець. Був онуком Чингізхана. 1236-1242 очолив похід монголо-татарського війська у Сх. та Центр. Європу. 1239 війська Б. здобули і зруйнували Переяс­лав і Чернігів, 1240 – Київ, 1241 – Галич і Володимир. 1242 повернувся на Нижню Волгу, де заснував мон­гольську державу – Золоту Орду зі столицею Сараєм-Бату (місто Бату).

Хто такий Василько Романович?

Василько Романович (бл. 1203 – бл. 1269) – політичний і державний діяч. Волинський князь, син засновника Га­лицько-Волинської держави князя Романа Мстиславовича, брат Данила Галицького. Разом з братом Данилом вів боротьбу за об’єднання всіх уділів Волинського князівства, що успішно закінчилась 1234. Спільно з Данилом Га­лицьким 1238-1264 правили Галицько-Волинським князівством, разом перемогли 1245 у битві під Ярославом. Після смерті Данила В. Р. став главою династії Романовичів.

Хто такий Володимир Мономах?

Володимир Мономах (Володимир Всеволодович; 1053-1125, Київ) – видатний державний і політичний діяч, полко­водець, письменник. Великий князь київський (1113-1125). Син Всеволода Ярославича (внук Ярослава Мудрого) і дочки візантійського імператора Костянтина Мономаха, звідси й прізвисько. 1093-1113 був переяславським князем, вів активну боротьбу з половцями. В. М. – ініціатор князівських з’їздів, організовував спільні походи у степ, відігнав половців аж на Кавказ. Ставши великим князем київським, зумів об’єднати під своєю владою більшість руських земель, припинити усобиці. Автор “Повчання”, адресованого його дітям. Похований у Софійському соборі.

Хто такий Володимирко?

Володимирко (Володимир Володаревич; 1104-1152) – політичний і військовий діяч. Галицький князь (1141, за ін. даними 1144-1152). Батько Ярослава Осмомисла, син Володаря Ростиславича, Звенигородського князя. В. зумів об’єднати Перемишльське, Звенигородське і Теребовельське князівства у єдине, 1141 (за ін. відомостями 1144) зробив столицею Галич. Намагався приєднати і волинські землі, але зазнав невдачі. В. вів тривалу боротьбу проти Угорського королівства. За правління князя було закладено основи майбутньої могутності Галицько-Волинської держави.

Хто такий Всеволод Ярославич?

Всеволод Ярославич (Всеволод І; 1030-1093, Київ) 1-політичний, військовий і культурний діяч. Великий князь київський (1076, 1078-1093). Син Ярослава Мудрого, батько Володимира Мономаха. В. Я. разом з братами Ізяславом і Святославом до 1073 управляв державою, брав участь в укладенні “Правди Ярославичів”. Був князем переяс­лавським (1054-1076). В. Я. був високоосвіченою людиною, знав п’ять іноземних мов. Намагався зберегти єдність Русі, підтримував добрі стосунки з церквою, заснував у Києві Видубицький монастир.

Хто такий Данило Галицький?

Данило Галицький (Данило Романович; бл. 1201-1264, Холм, тепер у Польщі) – видатний політичний, державний і військовий діяч. Волинський і галицький князь (з 1238), король (1253-1264). Син засновника Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича, брат князя Василька Романовича. Брав участь у битві на р. Кал ці (1223). 1234 зо­середив у своїх руках усі волинські землі. Данило Галицький вів тривалу боротьбу за Галицьке князівство, яке остаточно здобув 1238. У цьому ж році розгромив нім. лицарів під Дорогичином (тепер у Польщі). Наступного року Данило Галицький поширив свою владу на Київ. 1245 здобув разом з братом Васильком перемогу над угорсько-польськими військами під Ярославом (нині у Польщі). Наприкінці цього ж року здійснив поїздку до столиці Золотої Орди міста Сарай, де добився у хана Батия підтвердження прав на князювання у Галичині та на Волині. Д. Г. 1254-1255 переміг та­тарського темника Куремсу, але 1259 Бурундай змусив його визнати зверхність Золотої Орди. 1253 коронувався у Дорогичині, сподіваючись на допомогу Західної Європи у боротьбі проти татар. Данило Галицький заснував Холм (1237), Львів (1256) та інші міста, переніс столицю князівства з Галича до Холма.

Хто такий Ізяслав Ярославич?

Ізяслав Ярославич (1024 – жовтень 1078, поблизу Чернігова, похований у Києві) – політичний діяч. Син Яро­слава Мудрого. Великий київський князь (1054-1078, з перервами). Одержав у володіння значну частину земель Київської держави. 1068 військо Ізяслава Ярославича та його братів Святослава і Всеволода зазнало поразки від половців на р. Альті. Після цього в Києві відбулося нар. повстання, що позбавило його влади. Повернувся з допомогою військ свого родича – польського князя. 1073 Ізяслав Ярославич разом з братами уклав “Правду Ярославичів” – доповнення до “Руської правди”. Майже відразу між ними розпочалася міжусобна війна, у якій він зазнав поразки і вдруге був змушений покинути Київ. Після смерті Святослава повернувся і 1077 втрете став київським князем. Загинув у новій міжусобній війні з синами Святослава над Десною.

Хто такий Лев Данилович?

Лев Данилович (Лев І; бл. 1228 – бл. 1301) – політичний, державний і військовий діяч. Син Данила Галицького, га­лицько-волинський князь (1264-1301). Одружений з дочкою угорського короля Бели IV Констанцією. 1252 до­помагав Князеві Данилу воювати з монголо-татарськими військами Куремси. Після смерті батька (1264) Лев Данилович ус­падкував Перемишльське князівство, брата Шварна (1269) – інші галицькі землі. 1272 переніс столицю держави до Львова. Підтримував дипломатичні зв’язки з сусідніми державами. Лев Данилович приєднав до Галицько-Волинського князівства частину Закарпаття з Мукачевом (близько 1280) і Люблінську землю (близько 1292).

Хто такий Мстислав Великий?

Мстислав Великий (1.06.1076 – 14.04.1132) – політичний і державний діяч. Старший син Володимира Мономаха і доньки англійського короля Гаральда Гіти. Великий князь київський (1125-1132). Відзначився у багатьох війнах, особливо у походах проти половців разом з батьком. За Мстислава Великого Київська держава мала величезний міжнародний авторитет. Був одружений з шведською принцесою, його доньки вийшли заміж за норвезькою, дамського і угорського королів. Після смерті Мстислава Великого Київська Русь розпалася на окремі князівства.

Хто такий Роман Мстиславич?

Роман Мстиславич (Роман Волинський; бл. 1152 – 19.06.1205, Завихвост, тепер Завихост, у Польщі, по­хований у Володимирі-Волинському, за ін. даними у Галичі, нині Івано-Франківської обл.) — видатний політичний, державний і військовий діяч. Син великого князя київського Мстислава Ізяславича й Агнеси, дочки польського князя Болесла­ва ІІІ Кривоустого. Після смерті батька волинські землі поділені між його синами, Р. М. добився домінуючого впливу на всій Волині. 1199 йому вдалося встановити свою владу в Галичі й створити Галицько-Волинську дер­жаву. 1202 оволодів Києвом, фактично Р. М. був вел. князем київським. Ініціював проведення реформ так званого доб­рого порядку, які мали зупинити процес розпаду Київської держави, але не встиг їх провести. Відзначався осо­бистою хоробрістю, прославився як полководець. Загинув у бою.

Хто такий Святослав Ярославич?

Святослав Ярославич (1027 – 27.12.1076) – політичний і державний діяч. Син Ярослава Мудрого. Князь чернігівський (1054-1073), вел. князь київський (1073-1076). Святослав Ярославич разом з братами Ізяславом і Всеволодом ста­новили своєрідний тріумвірат, що вирішував найважливіші справи у державі (1054-1072). Співтворець “Правди Ярославичів” (1072). Під час міжусобної б-би Святослав Ярославич усунув старшого брата з київського престолу. На його за­мовлення складені “Ізборники Святослава” – перлини укр. літературно-мистецької спадщини. Загинув у бою.

Хто такий Юрій І Львович?

Юрій І Львович (24.02.1252, за ін. відомостями 1257 – 24.04.1308, за ін. даними 1315) – політичний і державний діяч. Син Лева І та Констанції, доньки угорського короля Бели IV. Галицько-волинський князь (1301-1308, мож­ливо, 1301-1315). Об’єднав усі землі Волині та Галичини під своєю владою. Юрій І Львович переніс столицю до Володимира-Волинського. Втратив Люблінську землю і частину Закарпаття. За його правління був досить швидкий економічний розвиток. Юрій І Львович 1303 домігся утворення Галицької митрополії. Наслідуючи свого діда Данила Галицько­го прийняв титул “короля Русі”.

Хто такий Юрій II Болеслав?

Юрій II Болеслав (Тройденович; бл. 1306 – 7.04.1340, Володимир-Волинський, нині Волинської обл.) – політичний і державний діяч. Син мазовецького князя Тройдена II і Марії, дочки Юрія І Львовича. Галицько-волинський князь (1323-1340). Будучи католиком, прийняв православну віру та ім’я Юрій. Юрій II Болеслав був одружений з донькою великого князя Литовського Гедиміна. Вів боротьбу проти бояр, підтримував розселення нім. колоністів, задумав запро­вадити католицизм. Бояри організували змову й отруїли його. Зі см. Ю. II Б. перестала існувати незалежна Га­лицько-Волинська держава.

Хто такий Ярослав Осмомисл?

Ярослав Осмомисл (1130-ті рр. – 1.10.1187, Галич, тепер с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської обл.) – політичний і державний діяч. Князь галицький (1153-1187). Син Володимирка Володаровича. За правління Ярослава Осмомисла Галицьке князівство значно розширило свою територію, приєднавши землі між Карпатами і Дністром, пониззям Дунаю. Вів активну зовнішню політику. За правління Ярослава Осмомисла у князівстві збудовано і укріплено багато міст, у Галичі 1153-1157 споруджено Успенський собор. Названий у “Слові о полку Ігоревім” Осмомислом, тобто муд­рим, який має вісім думок, там же наголошується на могутності Галицького князівства за Ярослава Осмомисла.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Персоналії Галицько-Волинська держава ЗНО