Причини, наслідки національно-визвольної війни

Причини, наслідки національно-визвольної війни українського народу

Причини національно-визвольної війни під проводом Хмельницького

    посилення соціального гноблення (зростання шляхетського землеволодіння, панщини); посилення національно-релігійного гніту (полонізація, окатоличення); невідповідність між набуттям козацтва фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та різким погіршенням його становища згідно з “Ординацією” 1638 р.; слабкість найвищої державної влади Речі Посполитої.

Це викликало протести не тільки козаків, селян, міщан, але й представників привілейованих станів православної шляхти, витого православного духівництва, козацької старшини, міської верхівки. Заходи польської впади мали на меті цілковите загарбання і підкорення України, тобто були колоніальними. Це неминуче мало викликати загальнонародний виступ.

Його очолив Богдан Хмельницький, обраний па початку 1648 р. гетьманом.

Наслідки Національно-визвольної війни українського народу:

– відродження Української держави, відокремлення Війська Запорізького від Речі Посполитої;

– ліквідація кріпосної залежності селянства;

– об’єднання народу навколо гетьмана і козацької старшини;

– перетворення козацтва на політичну еліту держави, привілейований стан;

– Україна посіла вагоме місце у міжнародних відносинах тогочасної Європи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Причини, наслідки національно-визвольної війни