Різниця між стимулом і мотивацією

Досягти високих результатів неможливо, якщо людина не має зацікавленості. Викликати бажання працювати можна двома способами – мотивацією і стимулюванням. Ці поняття мають ряд відмінностей між собою.

Відмінність стимулів від мотивів полягає в тому, що Стимули характеризують певні блага, а мотиви – прагнення людини отримати їх.

Різниця між стимулом і мотивацією

Спрямованість. Мотивація – це внутрішня зацікавленість, властива конкретній людині, стимул – зовнішній вплив, спрямований на коло суб’єктів.

Зміст. Стимул є позитивним або негативним поштовхом до дії, мотивація може носити тільки позитивний характер.

Існування. Стимул використовується до того моменту, поки його не скасовано, мотивація – до тих пір, поки вона не реалізована.

Мета. Мотивація – задоволення внутрішньої потреби, стимулювання – спосіб впливу на людину.

Належність. Мотивація властива конкретній людині, працівникові, а стимулювання – групі людей, об’єднаних за єдиною ознакою.

Що таке стимул

Стимул – спонукання до дії. Він виступає причиною, що зацікавлює людину у здійснені певної діяльності. Вирішальним для залучення людей до економічної діяльності є грошовий стимул.

Поряд з основними і пріоритетними грошовими стимулами мають місце також інші види стимулів: позаекономічні, пов’язані, наприклад, з ентузіазмом працюючих; моральні, не пов’язані з якоюсь матеріальною нагородою.

Якщо стимули за своїм економічним змістом – об’єктивна категорія, то мотиви мають більш суб’єктивно-ідеальну основу. Мотиви пов’язані з духовними світоглядними основами особистості, зі ступенем розвиненості економічної світоглядності та культури людини.

Гідність особистості, її духовне, наповнене змістом життя – це відправна ланка цивілізованого управління. По суті мотиви це стимули, що пройшли через свідомість людини. Мотиви залежать від моральних якостей людини, життєвого досвіду, поглядів і переконань, традицій та звичаїв, соціальним положенням людини.

Що таке мотивація

Мотива? ція – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

В управлінні Мотива? ція – це процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань.

Мотивація – це те, що знаходиться в людини “всередині”. Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може призвести до якісного результату.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між стимулом і мотивацією