Що таке особистість?

Поняття “особистість” характеризує суспільну сутність людини. Розглянемо Що впливає, формує особистість та Які ознаки характеризують особистість.

Що таке особистість та її вияви

Особистість – це соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних та історичних відносин.

Особистість виявляється і формується в процесі свідомої діяльності й спілкування, поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільнозначущого та індивідуального, неповторного.

Особистість характеризують такі ознаки:

– розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку);

– відповідальність (рівень розвитку почуття відповідальності, вміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них);

– свобода (здатність до автономної діяльності, прийняття самостійних рішень);

– особиста гідність (визначається рівнем виховання, самооцінки);

– індивідуальність (несхожість на інших).

Особистість визначають:

– неповторні фізичні якості;

– психічні процеси;

– темперамент;

– риси характеру;

– здібності;

– потреби;

– інтереси.

Вони позначаються на пізнавальній діяльності особистості, навчанні, праці, вчинках, ставленні до себе, взаєминах з іншими.

Формування особистості – це процес соціального розвитку молодої людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства, громадянина.

Відбувається цей процес шляхом засвоєння гуманітарних дисциплін, виховного впливу сім’ї, школи, суспільства, взаємодії з мистецтвом, завдяки здатності людини пристосовуватися до оточення, участі у громодському житті.

Поняття особистості в психології

Особистість є базовою категорією і предметом вивчення психології особистості. Особистість – це сукупність вироблених звичок і переваг, психічний настрій і тонус, соціокультурний досвід та набуті знання, набір психофізичних рис та особливостей людини, його архетип, що визначають повсякденну поведінку і зв’язок з суспільством і природою. Також особистість спостерігається як прояви “поведінкових масок”, вироблених для різних ситуацій і соціальних груп взаємодії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що таке особистість?