Які особливості будови мають мітохондрії?

Мітохондрії – органели клітин еукаріотів, поверхневий апарат яких складається з двох мембран, розділених міжмембранним про­стором. В даній статті ми детально розглянемо яку будову мають мітохондрії.

Які особливості будови мають мітохондрії?

Мітохондрії (від греч. mitos – нитка і chondrion – зернятко, крупинка), Це – хондріосоми, які постійно присутні в клітинах тварин і рослин, органоїд, який забезпечує клітинне дихання, у результаті якого енергія вивільнюється або акумулюється в легко використовуваній формі.

Мітохондрії хорактеризуються рядом характерних морфологічних, біохімічних та функціональних властивостей:

– розмір,

-форма,

– особливість зафарбовуватись,

– специфічна структурна організація,

– ліпопротеїдний склад та вміст великої кількості ферментів і коферментів, які разом приймають участь в процесах трансформації енергії в клітині.

Будова мітохондрій

Мітохондрії всіх організмів від дріжджів до вищих тварин оточені Двома мембранами : зовнішньою та внутрішньою.

Зовнішня мембрана Мітохондрії гладенька.

Внутрішня мембрана утворює вирости в мітохондріальний матрикс – Кристи ; у матриксі містяться ДНК, рибосоми і різні включення. Рибосоми іноді прикріплюються до внутрішньої мембрани або утворюють полісомні ланцюги.

Форма крист може бути пластинчастою або трубчастою, вони розташовуються або паралельно довгій осі мітохондрії (аксони нервових клітин, поперечно-смугасті м’язи), або перпендикулярно їй (клітини печінки, нирок). Кристи мітохондрій досить лабільні утворення і легко переходять з однієї форми в іншу, а іноді можуть і редукуватися.

Внутрішнє середовище мітохондрій називається Матриксом. У мітохондріях є дві порожнини. Перша з них – це Міжмембранний простір, розташований між зовнішньою і внутрішньою мембранами. Друга – Внутрішня камера, яка оточена внутрішньою мембраною й заповнена матриксом.

У клітині може бути від кількох штук до кількох тисяч мітохондрій.

Структура мітохондрій залежить від функціональної активності тканини й організму. При цьому може змінюватися не тільки форма і кількість мітохондріальних крист, але і кількість самих мітохондрій.

Зовнішня і внутрішня мембрани мітохондрій значно розрізняються між собою. При підвищенні або зниженні осматичного тиску внутрішня мембрана відповідно зморщується або розправляється, легко переходячи з одного стану в інше; зовнішня мембрана здатна лише до необоротнього розтягнення, яке веде до розриву. Видаляючи таким чином зовнішню мембрану, одержують препарати ізольованої внутрішньої мембрани мітохондрій. Відрізняються мембрани і проникливістю: Зовнішня мембрана характеризується неспецифічною проникливістю, а Проникність внутрішньої, навпроти, високоспецифічна. Мембрани мітохондрій неоднакові і по стійкості до різних ферментів і детергентам.

Зовнішня мембрана мітохондрій бідна ферментами; небагато їх і в міжмембранному просторі. Зате внутрішня мембрана і мітохондріальний матрикс буквально насичені ними.

Мітохондрії утворюються шляхом поділу. Для забезпечення діяльності мітохондрій вони мають власну ДНК у формі кільцевих молекул і рибосоми прокаріотичного типу.

Основна функція мітохондрій – забезпечення клітин енергією.

Ефективно виконувати свої функції мітохондрії можуть завдяки тому, що вони містять ферменти, які окисляють вуглеводи, деякі амінокислоти, а також жирні кислоти. У результаті цих реакцій звільняється енергія, що безпосередньо кліткою не використовується, але накопичується в АТФ, що синтезується в мітохондріях. Реакції звільнення енергії пов’язані з елементарними частками, розташованими на поверхні зовнішньої й внутрішньої мембран мітохондрій. Ці частки виконують, очевидно, різні функції: 1) здійснюють окисні реакції, у результаті яких звільняються електрони; 2) переносять електрони уздовж ланцюга з’єднань, що беруть участь у синтезі АТФ; 3) каталізують реакції синтезу, що одержують енергію від АТФ.

Тепер ви знаєте які особливості будови мітохондрій дозволяють їм ефективно виконувати свої функції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Які особливості будови мають мітохондрії?