Активність ферментів

Від чого залежить активність ферментів Ви дізнаєтесь з цієї статті.

Що таке ферменти?

Ферменти – ц Е біологічні каталізатори, які відносяться до білкової природи та синтезуються в клітинах живих організмів. Ферменти координують і прискорюють біохімічні реакції, які регулюють обмін речовин.

На активність ферментів впливає декілька відповідних умов:

    певна температура, тиск, кислотність середовища, концентрація водневих іонів (рН) середовища, концентрація субстрату, наявність активаторів і інгібіторі.

Ферментативні реакції відбуваються у декілька послідовних етапів. Ланцюги взаємопов’язаних таких реакцій забезпечують в повній мірі нормальний перебіг процесів перетворення енергії і обміну речовин в організмі. Особливо є визначальним вплив температури на активність ферментів. Підвищення температури призводить до підвищення хімічних реакцій ферменту. Але занадто тривале перебування при високій температурі призводить до зниження активності ферменту та його денатурації. Низькі ж температури теж впливають на їх активність, але на відміну від високих температур, вони інгібують дію ферменту, не руйнуючи їхньої структури.

Залежно від хімічного складу ферменти прийнято поділяти на складні та прості.

Прості ферменти – це прості білки, які побудовані лише із залишків амінокислот. Складні ферменти – це білки, молекула яких має небілкову частину – кофермент.

Активність складних ферментів визначається:

А) розташуванням їх у клітині

Б) кількістю амінокислотних залишків

В) просторовою структурою

Г) наявністю небілкової частини

Д) молекулярною масою

Активність простих ферментів визначається:

А) наявністю білкової частини

Б) кількістю амінокислот

В) реакціями гідролізу

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізналися, чим визначається активність складних ферментів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Активність ферментів