Будова та функції органели

Органели (органоїди) – це постійні клітинні мікроструктури, які мають специфічну будову та виконують життєво важливі функції. Розрізняють органели загального значення і спеціальні органели. Органели загального значення містяться в усіх клітинах протягом усього їх життя або в певні його періоди: рибосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії, комплекс Гольджі, центросома, лізосоми, пероксисоми, пластиди (в рослинних клітинах). Спеціальні органели містяться лише в деяких видах високоспеціалізованих клітин: міофібрили – у м’язових, нейрофібрили – у нервових, тонофібрили – в епітелії шкіри, війки – в епітелії повітроносних шляхів, джгутики – у сперматозоїдах.

Органели поділяються на:

    Немембранні :

      центріолі цилій (війки) / флагелла (джгутики) ядерце рибосоми

    Мембранні (обмежені мембраною):

      ядро мітохондрії вакуолі пероксисома апарат Гольджі ендоплазматичний ретикулум лізосоми хлоропласти
Органели еукаріотів

Органела Основна функція Структура Організми
Центріолі (клітинний центр)Центр орнанізації цитоскелету. Необхідний для процесу клітинного поділу (рівномірно розподіляєхромосоми)НемембраннаЕукаріоти
Хлоропласт(Пластиди)ФотосинтезДвомембраннаРослини, Найпростіші
Ендоплазматичний ретикулумТранспортація та згортання нових білків (шорсткий ендоплазматичний ретикулум), синтез ліпідів (гладкий эндоплазматический ретикулум)ОдномембраннаВсі еукаріоти
Апарат ГольджіСортування і перетворення білківОдномембраннаВсі еукаріоти
МіофібрилиСкорочення м’язових волоконСкладно організований пучок білкових нитокТварини
РибосомиСинтез білка на основі матричних РНК за допомогою транспортних РНКРНК/білокЕукаріоти, прокаріоти
МеланосомаЗбереження пігментуОдномембраннаТварини
ЯдроЗбереження ДНК, транскрипція РНКДвомембраннаВсі еукаріоти
ВезикулиЗапасають або транспортують поживні речовиниОдномембраннаВсі еукаріоти
ВакуоляЗапас, підтримання гомеостазу, в клітинах рослин – підтримання форми клітини (тургор)ОдномембраннаЕукаріоти, більш виражена урослин
ЛізосомиДрібні лабільні утворення, що містять ферменти, зокрема гідролази, що беруть участь в процесах травлення фагоцитної їжі й автоліза (саморозчинення органел)ОдномембраннаБільшість еукараотів
МітохондріяВиробництво енергіїДвомембраннаБільшість еукаріотів
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Будова та функції органели