Будова водоростей

В цій статті ми розглянемо яка Морфологічна будова водоростей, оскільки водорості є найдавнішими представниками рослинного світу.

Будова водоростей

Водорості Це – безсудинні спорові рослини, які живуть переважно у водному середовищі та містять в клітинах хлорофіл і, отже, здатні до фотосинтезу.

Основна структурна одиниця тіла водоростей – Клітина.

Зовні Клітина водоростей вкрита оболонкою їз целюлози з домішкою пектинових речовин.

Протопласт водоростей складається з:

– ядра;

– цитоплазми;

– занурених у цитоплазму органел;

– клітинної мембрани.

Прокаріотичні водорості за будовою клітини подібні з бактеріями: у них відсутні мембранні органели, такі, як ядро, хлоропласти, мітохондрії, ендоплазматична мережа, апарат Гольджі.

Еукаріотичні водорості містять структурні елементи, характерні для клітин вищих рослин

Забарвлення водоростей різноманітне (зелена, рожева, червона, оранжева, майже чорна, фіолетова, блакитна і ін), зумовлено це тим, що одні водорості містять тільки хлорофіл, а інші – ще ряд пігментів, що забарвлюють їх у різні кольори.

Хлоропласти водоростей називають Хроматофорами. Вони бувають дископодібними, зірчастими, зернистими, пластинчастими тощо. В хроматофорах бувають помітні Піреноїди – ущільнені білкові тільця, навколо яких при світлі скупчуються переважно крохмаль, але, крім того, краплі олії і каротиноподібний пігмент Гематохром.

Морфологічна різноманітність водоростей:

– Одноклітинні водорості. Вегетативне тіло представлене поодинокими клітинами, що можуть активно рухатися за допомогою джгутиків (хламідомонада, евглена) або пасивно переноситись потоками води (хлорела).

– Колоніальні водорості. Вегетативне тіло складається із кільклх чи багатьх клітин, подібних за будовою та функціями.

– Багатоклітинні водорості. Вегетативне тіло (слань або талом) може бути досить різноманітним за будовою, формами та розмірами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Будова водоростей