Чим вимірюється сила?

Чим вимірюється сила?

Якщо запитати людину, Що таке сила і в чому вимірюється сила, то дане питання може загнати її в глухий кут, адже згадати основні ази фізики не так-то і просто.

Що таке сила?

Будь-яка взаємодія тіл спричинює зміну їхніх швидкостей, а мірою зміни швидкості є прискорення. Тому для кількісного опису дії одного тіла на інше можна вибрати величину, прямо пропорційну до прискорення тіла. Цю величину називають силою. Її позначають символом F. У фізиці для визначення одиниці сили використовують будь-яке тіло масою 1 кілограм.

За одиницю вимірювання сили в Міжнародній систему одиниць беруть таку силу, під дією якої тіло масою 1 кілограм рухається з прискоренням 1 м/с2. Дану одиницю вимірювання називають ньютон (1Н).

Чим вимірюють силу?

Виділяють такі прилади для вимірювання сили:

    Гравіметр – використовують для відносного вимірювання прискорення сили тяжіння. Динамометр – прилад для вимірювання сили в певний момент. Є механічні, гідравлічні та електричні динамометри. Прилад для того, щоб вимірювати силу стискання.

Що таке сила струму?

Окремо слід згадати про силу струму. Це фізична величина, яка характеризує електричний струм і дорівнює відношенню заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу до цього часу. Позначається символом І. Також варто відзначити про те, в чому вимірюється сила струму. Одиницею виміру сили струму є ампер, названа в честь французького фізика Жан-Жака Амера

Чим вимірюється сила струму?

Сила струму вимірюється за допомогою спеціального приладу – Амперметру. Його шкала градується в мікроамперах, міліамперах, амперах та кілоамперах. Це залежить від меж та сили виміру приладу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Чим вимірюється сила?