Чому Україна це держава?

Чому Україна правова держава спробуємо розібратися в цій статті.

Що таке правова держава?

Правова держава – це демократична держава, в якій в повній мірі забезпечується верховенство права та рівність всіх перед законом і незалежним судом. В ній гарантуються права та свободи людини, а основу державної влади складають принципи розподілу влади та законність.

Україна правова держава адже має наступні ознаки:

Верховенство права

Вищою юридичною силою є Конституція України. Всі закони та нормативно-правові акти відповідають Конституції та приймаються на її основі. Норми Конституції є нормами прямої дії, тому будь-яке звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод гарантується на підставі Конституції України

2. Народ – це єдине джерело влади

3. Державна влада поділяється на три гілки – судову, виконавчу та законодавчу

4. Повне забезпечення гарантій прав, свобод та законних інтересів людини

5. Цілковита взаємодія держави та людини на основі принципу – “особі дозволено робити те, що прямо не заборонено законом. Юридичній особі дозволено робити тільки те, що прямо дозволено законом”

6. Усі індивіди рівні перед судом та законом

7. Політична багатоманітність

8. Максимальні гарантії свобод та прав громадянина України

9. Здійснення державою та громадянами (суспільством) взаємного ефективного контролю і нагляду за реалізацією законів, дотриманням принципу верховенства права

10. Визнання міжнародних правових актів

11. Відповідальність особи і держави за свою діяльність

12. Високий рівень правосвідомості та правової культури громадян.

Отже, в Україні є всі нормативні умови, які необхідні для формування повноцінної правової держави.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Чому Україна це держава?