Діапазон чутливості слухового аналізатора

Вухо людини відрізняється дуже високою чутливістю. Розглянемо який Діапазон чутливості має Орган слуху.

Діапазон чутливості вуха

Слух – це здатність організму сприймати та розрізняти звукові коливання за допомогою слухового аналізатора.

Абсолютна слухова чутливість – Це мінімальна сила звуку, що чує людина, в половині випадків його пред’явлення.

Людина сприймає звуки з частотою коливання Від 16 до 20000 Гц. Цей діапазон відповідає 10-11 октавам.

Верхня межа звукового сприйняття залежить від віку: чим людина старша, тим нища межа; літні люди часто не чують високих тонів (наприклад, звуків цвіркунів).

Розрізнення частоти звуку – мінімальне розходження за частотою двох звуків, яку ще уловлюється, – за низьких і середніх частот у людини становить 1-2 Гц.

Зустрічаються люди з Абсолютним слухом : вони здатні точно розпізнавати і означати будь-який звук, навіть за відсутності звуку порівняння.

Поріг чутливості, або Поріг слухового відчуття – це Мінімальна сила звуку, здатна викликати відчуття ледь чутного звуку.

Поріг чутливості Залежать від Частоти звуку. В області частот 1000-4000 Гц слух людини максимально чутливий. У цих межах чутний звук, що має незначну енергію. При звуках, нижчих від 1000 і вищих над 4000 Гц, чутливість різко зменшується.

Сила звуку – це потік зву­ко­вої енергії, що про­хо­дить за 1 с через площу 1 м2, пер­пен­ди­ку­ляр­но до на­прям­ку по­ши­рен­ня зву­кової хвилі.

Збільшуючи силу звуку незмінної частоти можна досягти такої сили, коли звук викликатиме неприємне відчуття тиску і навіть болю в вусі. Звуки такої сили є Верхньою межею чутливості і обмежують область слухового сприйняття.

У дітей барабанна перетинка й основна мембрана пластичніші, ніж у дорослих, тому слух у них чутливіший.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Діапазон чутливості слухового аналізатора