Для чого використовують газ?

Для чого використовують газ? Мабуть кожен знає, що з його допомогою ми готуємо їсти, а вдома завжди тепло. Також газ – слугує пальним для багатьох авто. Але на цьому сфера його застосування не закінчується.

Для чого використовують газ?

Без широкого використання природного газу як високоякісного енергоносія і цінної хімічної сировини немислимий ефективний розвиток таких найважливіших галузей промисловості, як хімічна, чорна і кольорова металургія, нафтопереробна і нафтохімічна, цементна, машинобудування, металообробна та багато інших. Значна кількість газу споживається і в комунальному господарстві.

Основною причиною широкого використання природного газу є його порівняльна дешевизна, простота трубопровідного транспорту і розподілу.

Застосування газу сприяє автоматизації технологічних процесів, збільшення продуктивності праці, підвищенню якості і зниженню собівартості продукції. Істотною перевагою газового палива є поліпшення умов побуту населення, підвищення санітарно-гігієнічного рівня виробництва й очищення повітряного басейну.

Крім природного газу в народному господарстві споживається значна кількість штучних газів. Транспортування газу трубопроводами (трубопровід для газу називається газопровід) у багато разів дешевше перевезень палива залізницею, що дає змогу вивільнити велику кількість робочої сили, що використовується для видобутку, транспортування та використання твердого палива, а також розвантаження залізничного транспорту.

Істотною перевагою газу як палива є можливість автоматизувати складні вогнетехнічні процеси, підвищити культуру виробництва і створити високі санітарно-гігієнічні умови праці.

Велике значення природного газу як хімічної сировини. Використання природного газу в хімічній промисловості дозволяє розширити виробництво цінних хімічних речовин (спиртів, каучуку, синтетичних волокон і інших).

Хочеться нагадати, що природними (природними) газами називаються суміші горючих газів, що добуваються з надр землі. В основному природні гази містять метан і в невеликих кількостях його гомологи – етан, пропан, бутан та інші.

Гази, що містять менше 50 г/м3 важких вуглеводнів, від пропану і вище прийнято називати сухими, або худими, в іншому випадку – жирними.

З природного газу отримують метанол (CH3OH). Метанол може стати сировиною для виробництва більш складних хімічних речовин: формальдегіду, ізоляційних матеріалів, лаків, фарб, клеїв, присадок для палива, оцтової кислоти.

Шляхом декількох хімічних перетворень з природного газу отримують також мінеральні добрива. На першій стадії це аміак.

Підбивши підсумки, хочеться зазначити, що переваги використання природного газу перед іншими видами палива на сьогоднішній день настільки очевидні, що інші види палива, має сенс розвивати тільки в якості додаткових або резервних – на випадок перебоїв у газопостачанні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Для чого використовують газ?