Етапи формування громадянського суспільства

Етапи формування громадянського суспільства

1-й етап: Х V І-ХУІІ ст. Формування громадянського суспільства, складання економічних і політичних передумов появи буржуазії

2-й етап: Х V ІІІ-ХІХ ст. Формування громадянського суспільства в найбільш розвинених країнах Європи та США у вигляді капіталістичної вільної конкуренції

3-й етап: ХХ-ХХІ ст. Відбуваються зміни в соціальній структурі, триває процес становлення правових соціальних держав

Передумови функціонування громадянського суспільства

Економічні : приватна власність, вільний ринок, конкуренція.

Соціальні : велика вага у суспільстві середнього класу.

Політико-правові : правова рівність громадян, повне забезпечення прав і свобод людини, їх захист, децентралізація влади, політичний плюралізм.

Культурні : забезпечення права людини на отримання інформації, високий освітній рівень населення, свобода совісті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Етапи формування громадянського суспільства