Етапи постембріонального розвитку рослин

Розвиток рослин – це якісні зміни, що відбуваються в рослинному організмі протягом його життя. В цій статті ми дізнаємося Які є етапи постембріонального розвитку насінних рослин.

Етапи постембріонального розвитку рослин

Усі перетворення, що відбуваються в рослині від моменту зародження до природньої смерті, називають Індивідуальним розвитком організму (онтогенезом).

У онтогенезі виділяють Зародковий (ембріональний) та Післязародковий (постембріональний) періоди.

Зародковий період бере початок від зиготи і триває до моменту проростання насінини, після чого починається післязародковий період, який поділяється на кілька етапів.

Етапи післязародкового розвитку насінних рослин

1. Догенеративний : від проростання насіння до першого цвітіння; включає етапи проростка, ювінільний та віргінільний.

Етап проростка. Триває від моменту проростання до формування перших справжніх листків. Рослина живиться запасними поживними рнчовинами насінини.

Ювенільний. Рослина повністю перейшла до самостійного живлення, але її вегетативні органи відрізняються від органів дорослих рослин.

Віргінільний. Рослина має всі типові ознаки дорослих особин, але ще не здатна до генеративного розмноження.

2. Генеративний : від початку цвітіння до втрати рослиною здатності розмножуватися за допомогою насіння.

3. Постгенеративний (сенільний): характеризується втратою здатності рослини до розмноження і триває до відмирання організму.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Етапи постембріонального розвитку рослин