Фізіологічні механізми емоцій

Розглянемо Що таке емоції та які Механізми їх формування.

Фізіологічні механізми утворення емоцій

Емоції – це особлива форма психічного відображення, які у формі безпосереднього переживання відображають не об´єктивні явища, а суб´єктивне ставлення до них.

Особливість емоцій полягає в тому, що вони безпосередньо відображають значущість діючих на індивід об´єктів та ситуацій, зумовлену відношенням їхніх об´єктивних властивостей до потреб суб´єкта.

Фуекції емоцій : зв´язок між дійсністю та потребами.

Приклади емоцій:

– гнів,

– страх,

– радість,

– тривога.

Емоція не обмежується переживаннями, і лише умовно можна розчленувати її як цілісне психічне явище, аналізуючи окремо переживання та органічні прояви.

Емоційні периферичні зміни охоплюють весь організм і мають зовнішній вияв.

Емоції проявляються у:

– виразних рухах і міміці (виразні рухи обличчя),

– пантоміміці (виразні рухи тіла),

– голосових реакціях (інтонація і тембр голосу),

– фонетичних змінах мовлення,

– перебудови синтаксичної будови мовлення,

– появи „запинок” тощо.

Емоційні вияви виявляються не лише в сильних рухах, а й у мікрорухах (тремор, реакції зіниць). Так, Леонардо да Вінчі вважав, що певна міміка відповідає не лише переживанням горя чи радості, а різним відтінкам цих переживань; брови й вуста по-різному рухаються залежно від причин плачу. Це також можна помітити, спостерігаючи плач – каприз і гіркий плач.

Зовнішні вияви емоцій

– сльози (від радості чи горя),

– слина (від хвилювання пересихає в роті),

– піт (холодний піт від страху).

Емоції й гормональна система. Показано, що різні гормони зумовлюють різні емоції. Дефіцит норадреналіну викликає депресію у вигляді туги, а дефіцит серотоніну – депресію, котра виявляється у вигляді тривоги. Дослідження мозку хворих, які заподіяли собі смерть у стані депресії, показало, що він збіднений і норадреналіном, і серотоніном. Збільшення концентрації серотоніну в мозку поліпшує настрій.

Гіпотімія і гіпертімія

Послаблення діяльності систем позитивного підкріплення або посилення діяльності систем негативного підкріплення призводить до Гіпотімії – депресивного стану з проявом тривоги, апатії, страху. При цьому послаблюються мотиваційні процеси, знижується маса тіла, порушується робота внутрішніх органів.

При Гіпертімії спостерігаєтья підвищений настрій, посилення рухової активності, легка здатність до відволікання.

Нерідко фази гіпо – та гіпертімії перемежовуються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Фізіологічні механізми емоцій