Функції органели рослинної клітини

Які функції органели рослинної клітини Ви дізнаєтесь з цієї статті.

Які функції органели рослинної клітини?

Оскільки рослинна клітина складається з декількох органел, то і функції вони виконують різні:

    Хлоропласт відповідає за процеси фотосинтезу. Ендоплазматичний ретикулум – транспортує та призводить до згортання білки та синтезує ліпіди. Апарат Гольджі – відповідає за сортування та перетворення білків. Мітохондрія – стимулює виробництво енергії. Вакуоля – відповідає за запас, підтримування гомеостазу та підтримання форми клітини. Великі вакуолі, які можуть займати значну частину об’єму клітини, утворюються внаслідок злиття дрібних. Ядро – зберігає спадкову інформацію про будову та розвиток як окремої клітини, так і всього організму. Під час поділу материнської клітини спадкова інформація передається дочірнім. Рибосоми – синтезує білок на основі матричних РНК та за допомогою транспортних РНК. Везикули – запасають та транспортують поживні речовини. Лізосоми – беруть участь у процесах автоліза. Центріолі – відповідає за рівномірний клітинний поділ. Меланосома – зберігає пігменти. Міофібрили – відповідають за скорочення волокон.

Що таке органела?

Органела – це постійні внутрішньоклітинні структури, які мають відповідну будову та виконують певні функції. Вони поділяються на дві групи:

    Мембранні, Немембранні.

Мембранні органели мають одну або дві мембрани. До одномембранних органел відносять ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, лізосоми, пероксисоми. До двомембранних органел відносять мітохондрії і пластиди, а до немембранних – рибосоми, клітинний центр, , мікротрубочки, мікрофіламенти.

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізналися про функції органел.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Функції органели рослинної клітини