Функції травної системи

Функції травної системи та їх значення ми розглянемо в цій статті.

Травна система – система органів у багатоклітинних тварин, призначена для переробки і видобування з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравлених залишків (кінцевих продуктів життєдіяльності).

Основні функції травної системи:

– Секреторна – вироблення та виділення залозистими клітинами трав­них соків (слина, шлунковий, підшлунковий, кишковий сік, жовч), що містять ферменти та складники які забезпечують їх високу активність.

– Моторно-евакуаторна або рухова – здійснюється м’язами травного тракту і забезпечує зміну агрегатного стану їжі (подрібнення, перемішу­вання) та пересування її в аборальному напрямку.

– Всмоктувальна – забезпечує транспорт кінцевих продуктів травлення, води, солей та вітамінів через слизову оболонку із порожнини травного тракту у внутрішнє середовище організму (міжклітинна рідина, кров, лімфа).

– екскреторна (видільна) – виділення з травними секретами природних метаболітів, солей важких металів, лікарських речовин або їх метаболітів.

– Інкреторна – виділення специфічними клітинами слизової оболонки шлун­ково-кишкового тракту та підшлункової залози гормонів, які стимулю­ють або гальмують функції органів травлення.

– Захисна – здійснюється завдяки бар’єрній функції шлунково-кишкового тракту (бактеріоцидна, бактеріостатична, дезінтоксикаційна) та рефлекторним механізмам.

– Рецепторна (аналізаторна) – хемо – і механорецептивні поля внутрішніх поверхонь органів травного тракту можуть бути загальними для рефлек­торних дуг вісцеральних і соматичних рефлексів.

– Гемопоетична – здійснюється гемаміном (продукт залозистих клітин слизової оболонки шлунка), що стимулює всмоктування ціанкобаламіну, не­обхідного для дозрівання еритроцитів. Крім того, слизова оболонка шлунка, тонкої кишки та печінки депонує ферритин, який приймає участь в синтезі гемоглобіну.

Необхідно звернути увагу на тe, що функції травного тракту у чо­ловіків, дітей і жінок мають свої особливості. Відмінність функцій проявляється в різній чутливості, активації та перебігу травних про­цесів, що пов’язано з статевою і віковою диференціацією тканин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Функції травної системи