Функції хромосом

Хромосома – це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжні нуклеотидні послідовності.

Функції хромосом

Хромосоми здійснюють складну координацію і регуляцію процесів в клітині шляхом синтезу первинної структури білка, інформаційної та рибосомної РНК..

Головна функція хромосом – передача коду генетичної інформації дочірнім поколінням клітини.

Таким чином, хромосоми з ув’язненими в них генами складають безперервний ряд відтворення життя в ряду поколінь. Хромосоми – основні компоненти ядра; їх число, розміри і форма (каріотип) є властивістю виду. Вони складаються з однієї молекули ДНК з білками. Комплекс ДНК з супутніми білками називають хроматином. Білки в хроматині забезпечують компактизації ДНК (довгі нитки молекули ДНК збираються в компактну хромосому).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Функції хромосом