Функуції нуклеїнових кислот

Які функції виконують нуклеїнові кислоти ви дізнаєтеся в цій статті.

Функуції нуклеїнових кислот в організмі людини

Нуклеїнові кислоти в основному хімічні сполуки, які відповідають за складання генетичної інформації клітини. Нуклеїнові кислоти, як відомо, відіграють важливу роль у координації, а також підтримки клітинних процесів у всьому тілі.

У природі існує Два види нуклеїнових кислот – дезоксирибонуклеїнові (ДНК) і рибонуклеїнові (РНК).

Функцією ДНК є зберігання, передача і відтворення у ряді поколінь генетичної інформації. У ДНК будь-якої Клітини закодована інформація про всі білки цього організму, про те, які білки, в якій послідовності і в якій кількості синтезуватимуться.

Функція тРНК – перенесення амінокислот до місця синтезу білку.

Біологічна роль нуклеїнових кислот надзвичайно важлива. Адже одна з головних їхніх функцій – участь у синтезі білків. У процесі життєдіяльності білки постійно витрачаються і тому вони мають регулярно відтворюватися за участю нуклеїнових кислот. Увесь синтез білкової молекули, що містить сотні амінокислотних залишків, триває в живому організмі близько однієї хвилини.

Функції ДНК

Основне завдання молекул ДНК – зберігати інформацію про білки й надавати її в той момент, коли починається їхній синтез. Цим зумовлена підвищена хімічна стійкість ДНК порівняно з РНК. Природа подбала про те, аби зберегти основну інформацію недоторканною.

ДНК є носієм генетичної інформації, записаної у вигляді нуклеотидної послідовності за допомогою генетичного коду. З молекулами ДНК зв’язані дві основоположні властивості живих організмів – спадковість і мінливість. У ході процесу, що називається реплікацією ДНК, утворюються дві копії початкового ланцюжка, які успадковуються дочірніми клітинами при поділі. Клітини, що утворилися таким чином, будуть генетично ідентичними. Генетична інформація, потрібна для життєдіяльності клітини, зчитується при експресії генів. У більшості випадків вона використовується для біосинтезу білків у процесах транскрипції (синтезу молекул РНК на матриці ДНК) і трансляції (синтезу білків на матриці РНК).

Функції РНК

Послідовність нуклеотидів “кодує” інформацію про різні типи РНК: кодуючі – матричні або інформаційні (мРНК) – та некодуючі – рибосомальні (рРНК), транспортні (тРНК), каталітичні та інші. Всі ці типи РНК синтезуються на основі ДНК у процесі транскрипції. Їхня роль у біосинтезі білків та інших процесах життєдіяльності клітини різна. Матрична РНК містить інформацію про послідовність амінокислот у білку, рибосомальні РНК служать основою для рибосом (складних нуклеопротеїнових комплексів, основна функція яких – збірка білку з окремих амінокислот на основі мРНК), транспортні РНК доставляють амінокислоти до місця збірки білків – в активний центр рибосоми, що рухається по мРНК.

1. Процесинг

Малі ядерні РНК мають здатність, у випадку необхідності, змінювати структуру рибо смольних і транспортних РНК, наприклад, за рахунок нітронів мРНК, які змінюють порядок нуклеотидів РНК – мішенях (тих, що піддаються модифікаціям).

2. Трансляція

ТРНК приєднують певні амінокислоти в цитоплазмі і направляється до місця синтезу білка на іРНК де зв`язується з кодоном і віддає амінокислоту яка використовується для синтезу білка.

3. Інформаційна функція

У деяких вірусів РНК виконує подібні функції як ДНК у еукаріотів. Також інформаційну функцію виконує іРНК яка переносить інформацію про білок і є місцем його синтезу.

4. Регуляція генів

Деякі типи РНК беруть участь у регулюванні генів збільшуючи чи зменшуючи його активність. Це так звані міРНК (малі інтерферуючі РНК) та мікро – РНК.

5. Каталітична.

Є так звані ферменти які відносяться до РНК вони називаються рибозими. Ці ферменти виконують різноманітні функції і мають своєрідну будову.

6. Транскрипція

Транскрипція – процес синтезу РНК з використанням ДНК як матриці, що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.

У разі ДНК, що кодує білок, транскрипція є першим кроком біосинтезу білків, процесу, який кінець кінцем приводить до перекладу генетичного коду, через мРНК як проміжної ланки, у поліпептидну послідовність функціонального білка.

Транскрипція каталізується ферментом ДНК-залежною РНК-полімеразою. Процес синтезу РНК протікає в напрямку від 5′- до 3′- кінця, тобто РНК-полімераза рухається матричним ланцюжком ДНК Рівень транскрипції більшості генів чітко регулююється за допомогою факторів транскрипції. Саме на цьому етапі відбувається більша частина регуляції експресії генів.

Зазвичай процес транскрипції поділяється на 3 стадії – ініціацію, елонгацію і термінацію.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Функуції нуклеїнових кислот