Індивідуальні особливості мислення

Розглянемо У Чому виявляються Та від чого залежать індивідуальні особливості мислення.

Індивідуальні особливості мислення людини

Розумова діяльність різних людей, підлягаючи загальним психологічним закономірностям, водночас характеризується Індивідуальними особливостями, або Якостями розуму.

Важливою характеристикою індивідуальності мислення є:

– самостійність;

– критичність;

– гнучеість;

– глибина;

– шотора;

– послідовність;

– швидкість.

Самостійність мислення Характеризується вмінням людини ставити нові завдання й розв’язувати їх, не вдаючись до допомоги інших людей. Самостійність мислення грунтується на врахуванні знань і досвіду інших людей, але людина, якій властива ця якість, творчо підходить до пізнання дійсності, знаходить нові власні шляхи і способи вирішення пізнавальних та інших проблем.

Критичність мислення Виявляється в здатності суб’єкта пізнавальної діяльності не потрапляти під вплив чужих думок, об’єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища чи факту. Людина з критичним мисленням вимогливо оцінює власні думки, ретельно перевіряє рішення.

Гнучкість мислення Виявляється в умінні швидко змінювати свої дії при зміні ситуації діяльності.

Глибина мислення Виявляється в умінні проникати в сутність складних питань, розкривати причини явищ, бачити проблему там, де її не помічають інші.

Широта мислення Виявляється в здатності охопити широке коло питань. Широта мислення є показником ерудованості особистості, її інтелектуальної різнобічності.

Послідовність мислення Виявляється в умінні дотримуватися логічної наступності під час висловлювання суджень, їх обгрунтування. Послідовним можна назвати мислення людини.

Швидкість мислення – це здатність швидко розібратись у складній ситуації, оперативно обміркувати правильне рішення й прийняти його. Швидкість мислення залежить від знань, міри сформованості розумових навичок, досвіду у відповідній діяльності. Швидкість мислення слід відрізняти від квапливості, що її демонструють деякі люди.

Всі Якості мислення формуються і розвиваються в діяльності. Змістовна й відповідним чином організована навчальна та професійна діяльність сприяє всебічному розвитку цінних якостей мислення особистості.

Розвиток мислення людини має сприяти і розвитку її інтелекту.

Усі Властивості мислення є надзвичайно важливими для формування особистості.

Іноді людина підключає уяву – це психічні процеси, що базуються на досвіді людини. У результаті такої складної роботи мозку в людини формується уявлення – наочний образ предмета, явища, можлива схема рішення, яку можна перевірити в діях, на практиці.

Мова і мислення відіграють велику роль у становленні свідомості людини, розвиткові її психіки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Індивідуальні особливості мислення