Класифікація фразеологізмів

У цій статті ми розглянемо класифікацію фразеологізмів за різними ознаками: за походженням, за структурою, а також стилістичну та семантичну класифікацію фразеологізмів.

Класифікація фразеологізмів

Класифікація фразеологізмів за походженням

Сільськогосподарські та інші трудові процеси : варити воду (з когось), з одного тіста, орати перелоги, прокладати першу борозну, попускати віжки, повертати голоблі; Різні виробництва, ремесла: ткацько-прядильного: розплутувати вузол, де тонко, там і рветься, розмотати клубок; кравецького: білими нитками шите, на живу нитку, як з голочки; ковальського: брати в лещата, міжозирі, ставка бита, при пікових інтересах, козирний туз; Народні звичаї та обряди : давати гарбуза, облизати макогона, як засватаний; Вірування та магічні дії: напускати ману, замовляти зуби, як рукою зняло, встати на ліву ногу, виносити сміття з хати; Усталені казкові звороти : за щучим велінням, за тридев’ять земель, тримати за хвіст жар-птицю, скоро казка мовиться; Ознаки та дії, пов’язані зі світом тварин і птахів: заяча душа, хитрий лис, кіт наплакав, показувати пазурі, птах високого польоту, розправляти крила, звити гніздо, курям на сміх. Іншомовні запозичення, інтернаціональні звороти: буря в склянці води, перейти рубікон, дамок\ві) закони, вогонь Прометея тощо. До найважливіших джерел таких сталих словосполучень належать античні міфи. Запозичені фразеологізми часто вживають без перекладу: нім. Sturm und Drang – “буря і натиск” – час бурхливого розвитку, піднесення; італ. Finita la commedia – комедія скінчилася; франц. Idee fix – ідея фікс, La lune de miel – медовий місяць, англ. Time is money – час – це гроші. Біблійного походження : око за око, наріжний камінь, Содом і Гоморра, альфа й омега, у поті чола, друге пришестя, голос волаючого в пустелі, земля обітована, камінь спотикання, вавилонська вежа, вавилонське стовпотворіння тощо

Класифікація фразеологізмів за структурою

За структурою фразеологізми поділяють на такі, що побудовані за типом речення і за типом словосполучення.

До першого типу належать такі сполуки, як: Комар носа не підточить; коли рак свисне; До другого – дволикий Янус; носити воду в решеті; нечистий на руку І подібні.

Стилістична класифікація фразеологізмів

Основними функціонально-стильовими розрядами фразеологізмів є розмовні, просторічні, фольклорні й книжні.

Розмовні фразеологізми найчастіше використовуються в побутовому невимушеному спілкуванні, у художній літературі, пожвавлюючи діалоги, надаючи авторській оповіді гнучкості (На капусту бити, за комір не капає, порожня кишеня, ще й кіт не валявся, воду варити, ні в які ворота не лізе)

Просторічні Фразеологізми – найбільш знижена частина всього ідіоматичного запасу (квацати дьогтем (кого), аж із горла лізе (в кого), якої бісової матері.

Фольклорні фразеологізми забарвлені емоційністю небуденності й належать і за походженням, і за вживанням до народнопоетичної сфери: (скоро казка мовиться, тридев’яте царство, за тридев’ять (за тридесять) земель, з тридев’ятої землі, красна дівиця, залишити ріжки та ніжки, за царя Хмеля (Томка, Панька), летіти нижче неба, вище землі)

Книжні Фразеологізми використовуються в наукових і публіцистичних текстах, у художніх творах і трапляються значно рідше (Цар тьми, царство пітьми (тьми, мли), царство тіней, Яблуко розбрату)

Семантична класифікація фразеологізмів

Широкого визнання у вітчизняному й світовому мовознавстві здобула семантична класифікація, опрацьована В. В. Виноградовим.
Відштовхуючись від синтаксичних ідей академіка О. Шахматова й узявши до уваги деякі думки Ш. Баллі, академік В. Виноградов подав семантичну класифікацію, виділивши три типи фразеолгічних одиниць: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

Фразеологічні зрощення – абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані фразеологічні одиниці, у значенні яких “немає ніякого зв’язку, навіть потенційного, зі значенням їх компонентів”: Бити байдики, точити ляси, собаку з’їсти (на чому), пиши пропало, чорта з два, сон в руку.

Фразеологічні єдності – теж семантично неподільні фразеологічні одиниці, але цілісне значення їх умотивоване значенням компонентів (Не нюхати пороху – не бути ще в боях; прикусити язика – замовкнути; кров з молоком – здоровий та ін.)

Фразеологічні сполучення – “тип фраз, створюваних реалізацією зв’язаних значень слів” Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними єдностями. Вони аналітичні: “Зачепити почуття”, “Зачепити гордість”, “Зачепити інтереси”.

Зберігши три основні класи фразеологічних одиниць за схемою В. В. Виноградова, М. М. Шанський виділив четвертий клас – Фразеологічні вирази, до яких належать “такі стійкі в своєму складі і вживанні фразеологічні звороти, які не тільки є семантично подільними, але й складаються цілком із слів з вільним значенням (Серйозно й надовго; Вовків боятися – в ліс не ходити; Не все те золото, що блищить)”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Класифікація фразеологізмів