Класифікація рецепторів

Важливою частиною аналізаторної системи людини є її рецептори. В цій статті ви дізнаєтеся Що таке рецептори, функції та класифікація рецепторів.

Рецептори, їх класифікація

Рецептори – це спеціалізовані чутливі нервові закінчення та спеціалізовані клітини, еволюційно пристосовані до сприйняття із зовнішнього або внутрішнього середовища певного подразника і перетворення його енергії з фізичної або хімічної форм у форму нервового збудження – нерврві імпульси.

В залежності Від джерела адекватних стимулів Рецептори поділяють на дві великі групи:

– зовнішні;

– внутрішні.

До зовнішніх рецепторів належать:

    слухові, зорові, нюхові, смакові, дотикові.

До внутрішніх рецепторів належать Рецептори внутрішніх органів та опорно-рухового апарату.

Також Рецептори поділяють на :

– дистантні – ті, що отримують інформацію на певній відстані від джерела подразнення (зорові, слухові, нюхові);

– контактні – ті, що збуджуються лише за безпосереднього контакту подразника з ними (дотикові, больові – ноцирецептори).

Залежно від природи подразника рецептори поділяють на:

    – механічні – збуджувані при механічному подразненні звуковою хвилею (слухові), дотиком, тиском (дотикові); – хімічні – рецептори смаку, нюху; – світлові – рецептори ока; – температурні рецептори; – положення тіла і його частин у просторі (у м’язах, суглобах, зв’язках, внутрішньому вусі).

Прийнято розрізняти процеси відчуття і сприйняття подразника.

Відчуття подразника – усвідомлення наявності стимулу при надходженні сенсорної інформації до мозку.

Сприйняття подразника – розуміння відчуття, здатність очначити його словами.

Органи чуття і рецептори щомиті отримують, фільтрують, перетворюють і передають у мозок величезні потоки інформації, яка дає можливість орієнтуватися у світі. Але для деяких життєво важливих факторів у людини немає відповідних органів чуття, бо вони виникли внаслідок техногенних впливів людини на середовище. Брак відповідних відчуттів заважає, наприклад, деяким людям, які живуть у зоні радіаційного забруднення, усвідомити небезпеку та запобігти їй.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Класифікація рецепторів