Класифікація романів

Роман (фр. Roman – “романський”) – літературний жанр, великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.

Класифікація романів

Єдиної класифікації різновидів роману немає.

1. За напрямком

    Роман готичний – роман, в якому зображено незвичні ситуації, жахи пекла, страхітливі жорстокості, великі таємниці, що перетворюють людину на іграшку надприродних сил. Його різновид: роман жахів. Роман просвітницький Роман середньовічний Роман бароковий Роман сентиментальний Роман романтичний Роман постмодерний

2. За змістом романи бувають:

    Роман автобіографічний – жанровий різновид роману, в якому головним персонажем виступає сам автор, а події, вміщені у фабулі, – достеменні події з його життя. Роман біографічний – жанровий різновид роману, в центрі опису якого – життя певної історичної особи (“Тарасові шляхи” О. Іваненко). Різновиди:

– романізована біографія – прозовий твір, в якому документальні матеріали прототипа доповнені вигадкою, часом навіть містифікацією, напр,: Юрій Андрухович”Дванадцять обручів”, образ Богдана-Ігоря Антонича в ньому).
– романна біографія – наративний жанр, де викорустовуються лише документальні матеріали з життя прототипу (роман Андре Моруа “Прометей або життя Бальзака”)

    Роман виховання – жанровий різновид роману, присвячений проблемі формування особистості (Гюстав Флобер, “Виховання почуттів”) Роман воєнний – жанровий різновид роману, в центрі опису якого події, пов’язані з війною (Анрі Барбюс “Вогонь”, Ернст Юнгер “В сталевих грозах”). Роман інтелектуальний – роман, зосереджений на аналізі певної інтелектуальної проблеми та на внутрішньому світі персонажа (Домонтович “Доктор Серафікус”) Роман історичний – роман, що побудований на історичному сюжеті, відтворює у художній формі якусь епоху, певний період історії. Роман пригодницький – роман, сюжет якого насичений незвичайними подіями й характеризується їхнім несподіваним поворотом, великою динамікою розгортання (“Копальні царя Соломона”, “Перстень цариці Савської” Генрі Райдер Гагард). Його різновид: роман подорожей. Роман соціально-побутовий часто відтворює конфлікт між людиною та суспільством. Його різновиди: родинний роман, жіночий роман, роман виробничий. Соціально-психологічний роман – один із різновидів романного жанру, в якому в складних, часто екстремальних життєвих ситуаціях розкриваються багатогранні характери героїв з усім розмаїттям їхнього психологічного функціонування в контексті соціального середовища. Роман фантастичний – роман, сюжет якого грунтується на фантастиці, тобто уявний світ якого не відповідає наявному реальному світу. Роман філософський – роман, в якому безпосередньо викладається світоглядна або етична позиція автора (Томас Манн “Зачарована гора”). Роман детективний – один із видів детективної літератури (іноді виділяється як різновид пригодницького роману). Роман науково-фантастичний – роман, якому властиві прогностичні функції; характерні описи неіснуючої техніки тощо. Роман-утопія – роман про уявний, вигаданий світ, про нездійсненну мрію. Роман-дистопія або антиутопія є близьким до утопії, але вигаданий світ у ньому має функцію перестороги, попередження (Рей Бредбері, “451 за Фаренгейтом”). Роман тенденційний – різновид роману, в якому уявний світ, витворений автором, підпорядкований певний ідеологічній позиції. Роман географічний – роман, близький за жанром до роману подорожей. Роман мариністичний – роман на морську тематику (“Червоний корсар”, “Лоцман” Фенімор Купер, “Морський вовк” Джек Лондон). Роман урбаністичний – роман про місто і проблеми пов’язані з міським життям. Гротескно-сатиричний роман – роман, основними засобами якого є гротеск і сатира (“Майстер і Маргарита” Михайла Булгакова, “Історія одного міста” Салтиков-Щедрін Михайло Євграфович). Роман про митців – роман, присвячений творчій та життєвій долі митця (“Місто” Валер’яна Підмогильного, “Майстер корабля” Юрія Яновського) Роман еротичний – роман, основною темою якого є еротичні переживання персонажа (“Квіти сливи в золотій вазі”).

3. За часом розгортання сюжету

    історичний (зображуються минулі події), сучасний (зображуються теперішні події), роман про майбутнє (зображуються передбачені автором події, наприклад, у науково-фанастичному романі).

4. За формою

    Роман у листах – різновид роману, поширений у XVII–XIX століттях, основою якого були епістолярні наративи персонажів. Роман у віршах – різновид змішаного жанру, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам. Роман у новелах – різновид роману, який не має цілісної композиції, складається з декількох автономних новел. Роман-хроніка – літературна форма роману, містить викладення подій в їх часовій послідовності в житті однієї людини чи цілої сім’ї (“Сім’я Тібо” Р. М. дю Гар, “Історія одного міста” Салтиков-Щедрін). Роман-репортаж – синкретичний роман, в якому художній дискурс поєднується з документальним. Роман-памфлет – синтетичний жанр сатирично-публіцистичного спрямування часто на злободенну тему. Роман-притча, роман-алегорія – роман з типізованим, алегоричним сюжетом Роман-сага – роман, близький до роману-хроніки, в якому описується історія певної родини (Валерій Шевчук “Стежка в траві. Житомирська сага”). Роман-епопея – синтетичний жанр, що поєднує ознаки епопеї і роману. Роман-ріка – низка романів, кожен з яких, будучи самостійним твором, пов’язаний з іншими спільною долею героїв та фабули (Оноре де Бальзак “Людська комедія”) Роман з продовженням – роман, друкований у періодичних виданнях, публікація тексту якого продовжується у кількох числах підряд. Графічний роман – роман-комікс, ілюстрований роман.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Класифікація романів