Кочовики за раннього залізного віку ЗНО

Кочовики за раннього залізного віку:

Першим народом на наших землях, який називають кочовим, Були кіммерійці.

Суспільне, господарське та духовне життя кіммерійців:

    на думку деяких істориків створили державу, більшість вважають, що існували племена на чолі з вож­дями; основою їхнього господарства було конярство, пересувалися разом зі своїми стадами на великі відстані; першими на теренах України, хто почав виплавляти з болотяної руди залізо, розвиток ремесел; поховання у курганах, жител не залишили.

Вони панували в наших степах у X (IX) – VII ст. до н. е. У лісостепу в цей період існувала чорноліська землеробська культура.

Суспільне, господарське та духовне життя скіфів.

У VII ст. до н. е. причорноморські степи опанували скіфи. Визначний грецький історик Геродот зараховував до скіфських племен власне скіфів (скіфів-кочовиків), царських скіфів, скіфів-орачів, скіфів-землеробів. Єдиними пам’ятками життя кочових скіфів є могили-кургани, найвідоміші з них: Гайманова Могила, Товста Могила (саме в ній археолог і поет Борис Мозолевський знайшов славетну золоту пектораль), Солоха, Чортомлик.

У V ст. до н. е. скіфські племена згуртувалися в об’єднання, що його називають Велика Скіфія. Найвищого піднесення вона досягла в IV ст. до н. е. за часів царя Атея. Велика Скіфія за часів царя Атея мала наступних вигляд:

    владу царя обмежували народні збори; заняття – кочове скотарство (конярство), ремесла, торгівля; карбування власної монети; релігія – язичництво, го­ловні божества – Табіті (вогню), Папай (неба, прабатько скіфів); мистецтво – поширення звіриного стилю, кам’яні скульптури на курганах.

Причини та наслідки занепаду Великої Скіфії :

    погіршення економічного становища через посушливість клімату; у III ст. до н. е. скіфів з причорноморських степів у пониззя Дніпра і в Крим витіснили сармати, які були також кочовим іраномовним племенем. Удар сарматської кінноти, вдягнутої в залізні панцирі, озброєної довгими списами та мечами, що атакувала ворога зімкнутим клином, не могло витримати жодне військо. Їхня модель важкоозброєної кінноти потрапила в Європу й суттєво вплинула на форму­вання середньовічного лицарства; скіфи у степовому Криму та пониззі Дніпра створили державу Мала Скіфія зі столицею в Неаполі (на місці сучасного Сімферополя), яка упала у IV ст. під ударами гунів.

Сармати панували на Півдні України майже 600 років, у III ст. н. е. цьому поклали край германські племена готів, що прийшли з півночі, а їх, у свою чергу, витіснили тюркомовні племена гунів, які прикочували зі сходу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Кочовики за раннього залізного віку ЗНО