Коли виникла українська мова?

Коли виникла українська мова цікавить багатьох патріотів, але варто памятати, що сучасна українська мова формувалася протягом багатьох століть.

Коли виникла українська мова?

Щодо походження сучасної української мови ніяких проблем немає: загальновідомо, що її Започаткував І. Котляревський, а основоположником став Т. Шевченко ; вони почали писати свої твори народною мовою на основі українських середньонаддніпрянських говірок. До І. Котляревського і Т. Шевченка існувала ствроукраїнська писемна мова (ХІІІ – ХVІІІ ст.), що сформувалася на основі давньоруський літературних традицій і впливу живого народного мовлення, а давньоруська писемно-літературна мова виникла під безпосереднім впливом старослов`янської (церковнослов`янської) мови, запозиченої від болгар разом із прийняттям християнства.

Національна мова складається з двох самостійних гілок: спільної для всієї нації літературної мови, відшліфованої майстрами художнього слова, і мови народної, яка досить відрізняється в різних діалектних ареалах.

Говорити про мову протоукраїнських племен можна лише гіпотетично. Адже писемних пам’яток, які дійшли до нас, ще не достатньо для повноцінного дослідження мови. Тому будь-які хронологічні віхи виникнення і первісного розвитку української, як і взагалі будь-якої іншої мови, встановити неможливо. Безперечно лише, що Українська мова є однією з найдавніших індоєвропейських мов. Про це свідчить і наявність архаїчної лексики, і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом віків. Давність української мови доводили ряд вітчизняних та зарубіжних учених: Павел Шафарик, Михайло Красуський, Олексій Шахматов, Ангатов та інші.

Українська мова виділилася з праслов’янської мови у VI – VII ст. Розмовна мова південних районів Русі X – XIII ст. є одним з етапів розвитку сучасної української мови.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Коли виникла українська мова?