Коли виникли москофіли?

Коли виникли москофіли?

Москвофільство – суспільно-політична течія на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст., яка обстоювала національно-культурну, а пізніше – державно-політичну єдність з російським народом і Росією. Москвофіли організаційно оформилися в 60-ті рр XIXст.

Причини появи цієї течії в західноукраїнському суспільно-політичному житті:

    втрата українським народом власної державності, багатовікове іноземне поневолення, роздрібненість і відокремленість окремих земель, денаціоналізація освіченої еліти низький рівень національної самосвідомості мас.

Представники москвофілів

    в Галичині – Денис Зубрицький, Богдан Дідицький, Іван Наумович та Михайло Качковський; на Буковині – Касіян Богатирець; у Закарпатті – Адольф Добрянський та ін.

Москвофіли вважали, що австрійський уряд зрадив українську верхівку, і бачили порятунок від полонізації (ополячення) в приєднанні до Москви. Москвофіли заперечували існування окремого українського народу та вважали, що галицькі русини (західні українці) є частиною єдиного великоруського народу. Практична діяльність москвофілів полягала в боротьбі з пияцтвом та створенні братств тверезості, заснуванні наукового “Товариства ім. Качковського”, участі в роботі Ставропігійського інституту, Народного дому та “Галицько-Руської матиці”.

Москвофіли заснували політичну організацію “Руська рада”, що мала стати представником всіх місцевих русинів. Москвофілів підтримував російський царизм, який прагнув вико ристати їх як протидію українському рухові.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Коли виникли москофіли?