Коли виникло право?

Коли виникло право Ви дізнаєтесь з цієї статті.

Коли виникло право?

З розвитком людини, зі зміною суспільних відносин та системи організації життя людського колективу починає виникати таке поняття як право.

Що таке право?

Право – це обумовлена ​​природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Існують декілька теорій походження права:

    Теологічна (право дане Богом для людей) Природня (право походить не від людини, а дане природою) Соціологічна (право – це врівноважена сила в житті суспільства, що породжується самим життям) Історична (право утворюється в процесі історичного розвитку людства) Психологічна (право є результатом розвитку людської психіки, людських відчуттів) Матеріалістична (право є продуктом класового суспільства, виразом і закріпленням волі й інтересів економічно пануючого класу)

При цьому важливо зазначити, що серед істориків і правознавців немає єдності навіть у визначенні часу появи права. Частина з них уважає, що ще в первісному суспільстві існувало право як соціальні норми, які регулюють суспільні відносини, як звичаєве, традиційне право. Інші ж переконані, що право виникло з утворенням держави і є її породженням.

Точно можна стверджувати, що з розпадом первісного родоплемінного суспільства та зміною соціальної структури – виникає нова політична організація суспільства, перша форма держави поруч з якою розвивається і право. Мононорми – соціальні регулятори первісного суспільства – поступово перетворюються на юридичні норми, розпочинається правотворча діяльність певних державних органів, які створюють правові норми.

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізналися коли виникло право.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Коли виникло право?