Людина в основних типах світогляду

Людина в основних типах світогляду

Теоретичними засадами формування життєвої позиції людини виступають чотири основні типи світогляду – міфологія, релігія, наука, філософія.

ОСНОВНІ ТИПИ СВІТОГЛЯДУ

Міфологія

Релігія

Наука

Філософія

Міф – це не первинна форма знання, а особливий тип світогляду, специфічне образне синкретичне уявлення про явища природи і колективне життя. У міфі як найбільш ранній формі людської культури поєдналися зачатки знаньТворча всемогутня сила – Бог, який стоїть над природою і поза природою. Буття Бога людина переживає як одкровення. Як одкровення, людині дано знати, що душа її безсмертнаЛюдська діяльність спрямована на здобуття і осмислення знанняСтійка форма суспільної свідомості, що розглядає світоглядні питання

ЛЮДИНА В ОСНОВНИХ ТИПАХ СВІТОГЛЯДУ

Міфологія

Релігія

Наука

Філософія

Людина – розумна тварина, наділена душеюЛюдина – істота, що вірить в існування надприродногоЛюдина – істота, яка пізнає світЛюдина – істота, що здатна бути мудрою

Складність людини визначається тим, що вона є суперечливою єдністю не тільки біологічного і соціального, а й фізичного і психічного, загальнолюдського й індивідуального. Чим більше людина вміє керувати своїми біологічними потребами, підпорядковувати їх високим прагненням або спрямовувати на досягнення суспільних цілей, тим більше в людині переважає соціальне і тим більш розвиненою вона є.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Людина в основних типах світогляду