“Майстер і Маргарита” жанр

“Майстер і Маргарита” Булгаков жанр не можна визначити, оскільки твір багатограний.

У романі поєднано історію, філософію, сатиру, що зумовило його поліфонію. У ньому є риси детектива, психологічного, філософського, історичного, любовного, авантюрного роману.

“Майстер і Маргарита” жанр

Роман “Майстер і Маргарита” настільки складний і неординарний, що літературознавці донині не можуть визначити точно ні його жанр, ні головного героя. Дають нази: Роман-доля, роман-заповіт, роман-міф (Б. Гаспаров).

Одні вважають головним героєм твору майстра (І. Виноградов), другі – Івана Бездомного (І. Палієвський), треті – Воланда (М. Дунаєвський).

Сюжет роману “Майстер і Маргарита” не новий. Але біблійні мотиви набувають у Булгакова нових рис: персонажі наділені земними характерами та вирішують земні проблеми.

“Майстер і Маргарита” жанр