Міжнаціональні конфлікти та шляхи їх подолання

Шляхи подолання міжнаціональних конфліктів

Націоналізм

Націоналізм – ідеологія і політика, основу якої складають ідеї національної винятковості і переваги, прагнення до національної замкнутості, місництва, недовіра до інших націй.

Яскравий прояв націоналізму в сучасному світі продемонстрував німецький фашизм, що призвів світ до Другої світової війни 1939-1945 рр. Синонімами фашизму стали терміни “расизм”, “нацизм”, “шовінізм”, “геноцид”, “Голокост”.

Міжнаціональний конфлікт – одна із форм відносин між національними спільнотами, що характеризується станом взаємних претензій, відкритим протистоянням етносів, народів і націй, які мають тенденцію до наростання протистояння аж до збройних зіткнень.

Причини міжнаціональних конфліктів

Ускладнення соціально-економічного розвитку країн світу, відчутне відставання багатьох з них. Непродумана або відверто екстремістська політика низки державних діячів. Колонізація населення інших країн. Помилки і прорахунки керівництва ряду країн у розв’язанні національних питань.

Види міжнаціональних конфліктів

З приводу спірних територій. Через вигнання народу зі своєї території і повернення депортованого народу на свою історичну батьківщину. Через довільну зміну адміністративних кордонів. Через насильницьке включення території народу до сусідньої держави. Між етнічною більшістю і компактною меншістю (корінна національність). З приводу відсутності у народу власної держави або розподілу його території між іншими державами.

Типи міжнаціональних конфліктів

1. Державно-правові (незадоволення правовим становищем нації, прагнення власної державності, конфлікт з владними органами держави, у складі якої перебуває нація).

2. Етнотериторіальні (визначення кордонів нації).

3. Етнодемографічні (захист прав корінної національності).

4. Соціально-психологічні (зміна способу життя, порушення прав людини).

Шляхи розв’язання міжнаціональних конфліктів

    Усвідомлення усіма людьми неприйнятності насильства, вироблення поваги до національних почуттів всіх етнічних груп. Провадження лояльної, продуманої політики з урахуванням інтересів усіх народів і народностей. Створення ефективно діючих міжнародних комісій, рад, інших організацій для мирного розв’язання національних суперечок. Надання національно-культурної автономії усім бажаючим національним меншинам, що дозволить їм зберегти свою мову, культуру, релігію і традиції.

Шляхи врегулювання міжнаціональних конфліктів

1. Визнання міжнаціональних проблем і розв’язання їх шляхом продуманої національної політики.

2. Використання економічних важелів для нормалізації ситуації.

3. Створення культурної інфраструктури консенсусу, дотримання принципу паритетності у разі призначення людей різних національностей на державні посади, підтримка національної культури.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Міжнаціональні конфлікти та шляхи їх подолання