Морфо-функціональні особливості середнього мозку

Розглянемо яка Будова та фізіологія середнього мозку.

Структурно функціональні особливості середнього мозку

Середній мозок це – найменший і найбільш просто влаштований відділ головного мозку, що включений в стовбур головного мозку.

Середній мозок розташований між мостом і проміжним мозком. Через нього вгору і вниз проходять нервові шляхи, які передають імпульси до проміжного і кінцевого мозку та від них.

У середньому мозку міститься низка важливих нервових центрів, зокрема первинні центри зору, слуху, м’язового тонусу тощо. Середній мозок є одним з основних центрів регуляції рухів і напруження скелетних м’язів, переважно тих, які протидіють силі гравітації (розгиначі ніг, м’язи спини).

В середньому мозку людини є:

підкіркові центри зору і ядра нервів, що іннервують м’язи ока; підкіркові слухові центри; всі висхідні та низхідні провідні шляхи, що зв’язують кору головного мозку із спинним і йдуть транзитно через середній мозок; пучки білої речовини, що зв’язують середній мозок з іншими відділами центральноїнервової системи.

Структурні одиниці середнього мозку:

– чотиригорбкове тіло;

– червоне ядро;

– чорна субстанція;

– ядра ІІІ – ІV пари черепномозкових нервів.

Чотиригорбкове тіло виконує аферентну функцію, решта утворень – еферентну.

Чотиригорбкове тіло тісно взаємодіє з ядрами ІІІ – ІV пар черепномозкових нервів, червоним ядром, із зоровим трактом. За рахунок цієї взаємодії відбувається забезпечення передніми горбами рефлекторної реакції на світло, а задніми – на звук. Забезпечують важливі рефлекси: Старт-рефлекс – рухова реакція на різкий незвичний подразник (підвищення тонусу згиначів), Орієнтир-рефлекс – рухова реакція на новий подразник (поворот тіла, голови).

П Ередні горби з ядрами ІІІ – ІV пари черепномозкових нервів забезпечують реакцію конвергенції (сходження осних яблук до серединної лінії), рух очних яблук.

Червоне ядро бере участь у регуляції перерозподілу м’язового тонусу, відновлення пози тіла (підвищує тонус згиначів, знижує – розгиначів), підтримці рівноваги, готує скелетні м’язи до довільних і мимовільних рухів.

Чорна речовина мозку координує акт ковтання і жування, диханя, рівень кров’яного тиску (патологія чорної речовини мозку призводить до підвищення ров’яного тиску).

Функціональне значення середнього мозку полягає в тому, що тут розташовані підкіркові центри слуху і зору; ядра головних нервів, що забезпечують іннервацію поперечносмугастих і гладких м’язів очного яблука: ядра, що відносяться до екстрапірамідної системи, що забезпечує скорочення м’язів тіла під час автоматичних рухів.

Середній мозок забезпечує регуляцію ряду вегетативних функцій організму (жування, ковтання, тиск крові, дихання). Середній мозок за рахунок сторожових зорових і слухових рефлексів, посилення тонусу м’язів-згиначів готує організм до відповіді на раптове роздратування. На рівні середнього мозку реалізуються Статичні і статокинетичні рефлекси.

Тепер вам відомі будова та функції середнього мозку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Морфо-функціональні особливості середнього мозку