Моторна функція білків

Моторна функція білків

Моторна функція – це здійснення білками механічної роботи в межах клітини за рахунок хімічної або електричної енергії. Прикладом може бути рух молекули міозину вздовж актину при скороченні м’язів.

Функцією молекулярних моторів є здійснення механічної роботи в межах клітини за рахунок хімічної або електричної енергії. Так моторні білки, підгрупа молекулярних моторів, переміщують клітинні “вантажі” уздовж філаментів. Моторні білки динеїни і кінезини транспортують молекули та органели вподовж мікротрубочок з використанням гідролізу АТФ як джерела енергії. Динеїни переносять вантаж із цитоплазми у напрямку до центросоми, кінезини в протилежному напрямку. Ця активність важлива як для розділення хромосом в анафазі мітозу при клітинному поділі, так і для доставлення важливих молекул до місць їхнього використання, часто дуже віддаленних, як це відбувається при аксоплазматичному транспорті. Інші моторні білки важливі для життєвих процесів біосинтезу білків, зокрема розплітанні ДНК(топоізомерази) та русі білкових комплексів уздовж ДНК (полімерази) та РНК (рибосоми).

Моторні білки часто відповідають і за макроскопічний рух організму. Наприклад, синхронізований рух багатьох молекул білка міозина уздовж мікрофіламентів у складісаркомер приводить до скорочення м’язів. Для руху окремих клітин використовуються інші молекулярні мотори, наприклад, мотори джгутиків, ворсинок та інших відповідних органел клітини, проте багато механізмів локомоції клітин залишаються невідомими.

Крім пересування об’єктів, молекулярні мотори беруть участь і в ряді інших важливих для клітини процесів. Наприкдад, вірусний упаковочний мотор достявляє синтезований вірусний геном (РНК або ДНК) до вірусного капсиду, а електромотор F0 – субодиниця АТФ-синтази – переробляє енергію, отриману за рахунок різниціелектрохімічних потенціалів на мембранах мітохондрій (у еукаріотів) або цитомлазматичній мембрані (у прокаріотів), на механічний рух, що використовується іншою субодиницею комплексу (F1) для синтезу АТФ – головного “палива” клітини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Моторна функція білків