Наслідки золотоординського панування ЗНО

Після поразки українських князівств від монгольської навали, значний вплив на всі сфери життя має Золота Орда.

Наслідки золотоординського панування ЗНО

    розподіл українських земель між кількома державами; руйнація та падіння ролі міст, занепад ремесла і торгівлі; демографічні втрати; знищення значної частини феодальної еліти.

Встановлення золотоординського ярма на Русі мало свої особливості:

    руські землі не увійшли безпосередньо до складу Золотої Орди; на території Русі не було створено постійного адміністративного апарату загарбників; толерантне ставлення ординців до християнства та православного духовенства.

Саме ці особливості панування монголів значною мірою дали змогу русичам не тільки зберегти власну самобутність, а й нагромадити державотворчі сили.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Наслідки золотоординського панування ЗНО