Органи розмноження вищих спорових рослин

У вищих рослин спострігається два типи розмноження – нестатеве (спорами) та статеве. В цій статті ми розглянемо Органи нестатевого та статевого розмноження вищих спорових рослин.

Органи розмноження вищих спорових рослин

Органи нестатевого розмноження вищих спорових рослин представлені спорами.

Спори це – мікроскопічні зачатки нижчих і вищих рослин, що мають різне походження і слугують для розмноження або перенесення несприятливих умов. Зазвичай більш-менш кулястої або еліпсоїдальної форми, а рідше –циліндричної.

Спори формуються у результаті мейозу всередині особливого багатоклітинного органу – Спорангію. У рівноспорових видів усі спори однакові, а в різноспорових бувають двох типів – Мікроспори та Мегаспори. Спори наземних рослин Не мають органів руху, захищені щільною оболонкою, поширюються вітром, водою або тваринами.

Органи статевого розмноження у вищих спорових рослин представлені архегоніями та антеридіями.

Архегоній це – жіночий орган статевого розмноження.

Архегоній має колоподібну форму, зовні вкритий покривними клітинами. У його розширеній частині (черевці) формується одна яйцеклітина, а вузька видовжена шийка запавнена шийковими канальцевими клітинами, які виконують допоміжну функцію при запліднення.

Антеридій це – чоловічий орган статевого розмноження.

Антеридій має мішкоподібну форму, зовні критий покривними клітинами, які захищають розташовану під ними спермагенну тканину. Із клітин цієї тканини формуються сперматозоїди.

Особливості запліднення у вищих спорових рослин

Статевий процес у вищих спорових рослин прямо залежить від наявності на поверхні рослини краплинної води. Вода необхідна для переміщення сперматозоїда до яйцеклітини. До моменту запліднення покривні та канальцеві клітини архегонію розслизняються та виділяють специфічні хімічні сполуки для приваблення сперматозоїдів. Із заплідненої яйцеклітини розвивається Зародок, який росте і перетворюється на особину нестатевого покоління – Спорофіт.

Життєвий цикл вищих спорових рослин

Життєвий цикл вищих спорових рослин складається з ритмічного чергування двох поколінь: нестатевого ( Спорофіту ) та статевого ( Гаметофіту ). На спорофіті утворюються Спорангії, в яких формуються спори. Із них розвиваються гаметофіти. На гаметофіті утворюються Антеридії та Архегонії. В антеридіях формуються рухливі Сперматозоїди, а в архегоніях – нерухомі Яйцеклітини. Із зиготи розвивається лише спорофіт а зі спори – лише гаметофіт. У циклі розвитку більшості рослин переважає спорофіт.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Органи розмноження вищих спорових рослин