Ознаки епохи Відродження

Відро? дження, або Ренеса? нс – культурно-філософський рух кінця Середньовіччя – початку Нового часу, що грунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.

Головні ознаки епохи Відродження

· Великі наукові та географічні відкриття;

· створення національних держав, розвиток світової торгівлі;

· формування літературних мов нації;

· відродження античної спадщини;

· виникнення нової свідомості – гуманізму;

· ідеал людини – усебічно розвинена особистість;

· у центрі уваги літератури й мистецтва – людина, її внутрішній світ (в античності – людина і її зовнішній світ).

Специфіка епохи Відродження

    Відродження інтересу до Античності; Обгрунтування права науки і розуму на незалежність від церкви; Антропоцентризм замість теоцентризму; Світський характер культури та літератури; Спроби компромісного поєднання надбання античності давньоримського варіанта з християнською ідеологією католицизму

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Ознаки епохи Відродження