Питомий опір сталі

Питомий опір сталі

  Питомий опір сталі – 0,103…0,137 Ом·мм?/м питомий опір (20°C, 0,37-0,42% вуглецю) = 1,71·10?7 Ом·м

Стль – сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14 % вуглецю і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази).

Сталі класифікують за різними ознаками:

  Хімічним складом :

   вуглецеві:

    маловуглецеві (до 0,25% С); середньовуглецеві (0,3…0,55% С); високовуглецеві (0,6…0,85% С;)

   леговані (залежно від того, які елементи введено до їхнього складу):

    хромисті; марганцевисті; хроммарганцевисті; хромнікелеві;

  Якістю (Якість сталі залежить від металургійного процесу виробництва; якість визначається вмістом в сталі газів кисню, водню, азоту та шкідливих домішок сірки і фосфору):

   звичайної якості; якісні; високоякісні; особливо високоякісні.

  Способом розкиснення :

   спокійні; напівспокійні; киплячі (Кипляча сталь – не повністю розкиснена в печі. Виділення газів відбувається й при затвердінні виливка, тому в ньому утворюється велика кількість розосереджених газових бульбашок. Вони зникають при подальшій гарячій прокатці. Найдешевша.)

  Призначенням :

   конструкційні; інструментальні; особливих властивостей.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Питомий опір сталі