Подразливість та рухи рослин

На відміну від тварин, більшість рослин ведуть прикріплений спосіб життя, тому що вони не мають органів чуття, нервів та м’язів. Але, незважаючи на це, рослинам притаманні специфічні відповіді на подразнення, які ми сприймаємо як рухи. В цій статті ми ознайомимося Як рослини відповідають на подразнення Та Які є рухові реакції рослин.

Подразливість та рухи рослин

Чинники, що впливають на рослинний організм :

– світло;

– температура;

– тривалість світлового дня;

– гравітація.

Рослина певним чином відповідає на ці впливи. Найчастіше такі відповіді проявляються у вигляді рухових реакцій. У їх основі лежить притаманне усім живим організмам Явище подразливості.

Подразливість – це загальна біологічна здатність клітин і організмів реагувати (відповідати) на вплив факторів зовнішнього середовища.

Рухові реакції рослин

Найбільш Поширені рухові реакції характерні для рослин є тропізми, настії й нутації.

Таксиси – це переміщення клітини або організму, спричинене певним зовнішнім стимулом.

Наприклад, хламідомонада пливе у напрямку до світла ( Позитивний фототаксис ), сперматозоїди мохів і папоротей – у бік речовин, які виділяє яйцеклітина ( Позитивний хемотаксис ).

Тропізми – це спрямовані у певний бік ростові рухи органів рослин або їх частин зумовлені однобічною дією певних чинників середовища (світла, хімічних речовин, води, повіря тощо). Відповідно до характеру подразника рухи рослини називають фото-, термо-, гео-, гідро-, тигмо-, електро – і травмотропізмами. Є наслодком того, що стебло, корінь або листок з якогось одного боку ростуть швидше, а тому можуть згинатися у напрямку до подразника або від нього.

Фототропізм – це Специфічні ростові рухи як рослини так і її органів на певну односторонню дію світла або ж сонячних променів. В природі на відкритій місцевості процес фототропізму, за звичай, чітко не проявляється тому що, крім прямих променів сонця, на рослину також діє сильне розсіяне світло від небосхилу та хмар. Однак при однобічному впливові світла (на якійсь галявині, біля споруд, під кроною дерева чи в кімнаті) фототропізм виявляється чітко. Рослини, таким чином, ніби тягнуться до світла.

Геотропізм – це відповідна реакція окремих органів на односторонній вплив сили тяжіння землі. Розрізняють три типи геотропізму:

І) рослина росте вертикально вниз;

2) росте в напрямі протилежному, тобто вгору;

3) орган намагається прийняти горизонтальне положення.

Настії це – неспрямовані рухи органів або частин органів у відповідь на зовнішній подразник. Відбуваються або в результаті росту, або в наслідок зміни тургору.

Прикладами настій є розкривання квіток вранці та закривання їх увечері, рухи листків комахоїдних рослин, швидке складання листочків мімози соромливої у відповідь на дотик чи порив вітру, повертання суцвіття соняшника за сонцем тощо.

Хемонастії – це специфічні рухи, що пов’язані з вмістом в оточенні рослини певних хімічних речовин. Подвбні рухи характерні, головним чином, рослинам, що живляться тваринами. Оскільки комахи та дрібні тварини являються таким рослинам додатковим джерелом такого хімічного елементу як Нітрогену, що надзвичайно необхідний для росту рослин.

Фотонастії проявляються у відкриванні та закриванні квіток. (Демон­стрування суцвіть цикорію, кульбаби.). Фотонастії спостерігаються й у листків. Наприклад, кислиця опускає листки ввечері й піднімає вранці.

Нутації Це – здатність рослин до здійснення колових або маятникоподібних рухів.

Досить добре такі рухи виражені на верхівках стебел та у вусиків деяких видів витких рослин. Подібні рослини здатні підніматись вгору використовуючи якусь опору. Ці рослини називаються ще лазячими чи ліанами. Також поміж них за способом їхнього прикріплення розрізняють виткі, чіпкі і ті, які вплітаються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Подразливість та рухи рослин