Поняття про мотивацію

В нинішньому часі часто зустрічаємо Слово “мотивація” . В цій статті дізнаємося Що таке мотивація.

Поняття мотивація та її види

Мотивація – це фізіологічний стан, який виникає в разі необхідності задовольнити ту чи іншу потребу організму.

Мотивування – це процес впливу на людину з метою спонукання його до певних дій шляхом пробудження в ньому певних мотивів. Мотивування складає серцевину і основу управління людиною. Ефективність управління в дуже великій мірі залежить від того, наскільки успішно здійснюється процес мотивування.

Мотив – це те, що викликає певні дії людини. Мотив знаходиться “всередині” людини, має “персональний” характер, залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх стосовно людини факторів, а також від дії інших, що виникають паралельно з ним мотивів.

Основні задачі мотивації:

– формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці;

– навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутріфірмового спілкування;

– формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом з використанням сучасних методів мотивації.

Види мотивації

По відношенню до діяльності мотивація може бути:

– внутрішня,

– зовнішня,

– негативна,

– позитивна.

Зовнішня мотивація – це фінансова винагорода, можливість придбати квартиру, автомобіль та інші блага, підвищення по кар’єрній драбині ит. д. Такі стимули різні на кожному віковому етапі.

А ось Внутрішня мотивація – це рух вперед заради самозадоволення. Людина, яким рухає внутрішня мотивація, працює не заради грошей, а для досягнення внутрішньої гармонії, для того, щоб заслужити позитивну оцінку.

Якщо вам обіцяють підняти зарплату за відмінну роботу, то це Позитивна мотивація, а от якщо загрожують звільнити, якщо не виконаєте в строк доручення, то це вже Негативна мотивація.

Взагалі, існує безліч видів мотивації, більшістю з яких ми користуємося в своєму повсякденному житті. Це і мотивація збереження, і мотив влади, уникнення невдач, досягнень та інші.

Мотиваційний процес

Мотивація, розглянута як процес, теоретично може бути представлена??у вигляді шести наступних стадій.

Природно, такий розгляд процесу носить досить умовний характер, так як в реальному житті немає настільки чіткого розмежування стадій і немає відособлених процесів мотивації.

Перша стадія – виникнення потреб.

Потреба виявляється у виді того, що людина починає відчувати, що йому чогось не вистачає. Виявляється вона в конкретний час і починає “вимагати” від людини, щоб він знайшов можливість і зробив якісь кроки для її усунення. Потреби можуть бути самими різними. Умовно можна розбити на три групи потреб :

– Фізіологічні

– Психологічні

– Соціальні

Друга стадія – пошук шляхів усунення потреби.

Якщо потреба виникла і створює проблеми для людини, то він починає шукати можливості усунути її: задовольнити, придушити, не зауважувати. Виникає необхідність щось зробити, щось зробити.

Третя стадія – визначення цілей (напрямки) дії.

Людина фіксує, що і якими засобами він повинен робити, чого домогтися, що одержати для того, щоб усунути потребу. На даній стадії відбувається ув’язування чотирьох моментів:

– що я повинен одержати, щоб усунути потребу;

– що я повинен зробити, щоб отримати те, що бажаю;

– якою мірою я можу домогтися того, чого бажаю;

– наскільки те, що я можу одержати, може усунути потребу.

Четверта стадія – здійснення дії.

На цій стадії людина витрачає зусилля для того, щоб здійснити дії, які в кінцевому рахунку повинні надати йому можливість одержання чогось, щоб усунути потребу. Тому що процес роботи робить зворотний вплив на мотивацію, то на цій стадії може відбуватися коригування цілей.

П’ята стадія – отримання винагороди за здійснення дії.

На даній стадії з’ясовується те, наскільки виконання дій дало бажаний результат. Залежно від цього відбувається або ослаблення, або зберігання, або ж посилення мотивації до дії.

Шоста стадія – усунення потреби.

Залежно від ступеня зняття напруги, що викликається потребою, а також від того, називає усунення потреби ослаблення або посилення мотивації діяльності, людина або припиняє діяльність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати можливості і здійснювати дії по усуненню потреби.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Поняття про мотивацію