Повідомлення про кліщів

Повідомлення про кліщів може бути представлене на уроці біології.

Повідомлення про кліщів

Кліщі – дрібні членистоногі тварини, підклас класу Павукоподібні

У світовій фауні ряд Кліщі налічує близько 50 тис. видів, з них в Україні – 3 тис. Більшість із них вільноживучі тварини, що населяють грунти, підстилку й інші органічні рештки, прісні й морські водойми. Серед кліщів багато паразитів грибів, рослин (галові кліщі), тварин (свербун-нашкірник, свербун-шкіроїд) і людини (коростяний свербун, іксодові кліщі). Паразитичні види кліщів живуть на пір’ї птахів, у покривах, дихальній, травній, статевій системах багатьох хребетних тварин, а також людини тощо.

Кліщі – мікроскопічні організми (1–7 мм), різні за формою (овальні, яйцеподібні, трикутні) та забарвленням. Через малі розміри більшість видів кліщів невідомі пересічній людині.

Чим відрізняються кліщі від павуків?

Від інших павукоподібних вони відрізняються за такими ознаками:

    сегментація тіла не виражена (головогруди та черевце повністю злиті між собою); ротові органи відокремлені від тулуба у так звану несправжню голівку. У паразитичних видів ротові органи (гризучі, ріжучі, колючо-сисні) пристосовані до проколювання та смоктання.

Кліщі, як і всі павукоподібні, мають чотири пари ходильних ніг. У багатьох паразитичних груп на ногах формуються численні пристосування для закріплення на перах птахів, шерсті ссавців тощо. Найдрібніші кліщі дихають усією поверхнею тіла, більші – за допомогою трахей. Кровоносна система редукована. Кліщі роздільностатеві; самці менші від самок. Для них, на відміну від павуків, характерний непрямий тип розвитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Повідомлення про кліщів