Представники водоростей

Сьогодні описано близько 60 тис. видів водоростей, які об‘єднують у різні відділи. В цій статті ми розглянемо які є Представники зелених, діатомових, бурих, червоних водоростей.

Представники водоростей

Представники зелених водоростей

Відділ Зелені водорості – це найбільший на даний час відділ водоростей. За приблизними підрахунками сюди входить близько 500 родів і до 20 000 видів. Всі вони відрізняються в першу чергу чисто-зеленим кольором, схожим на забарвлення вищих рослин, яке викликане переважанням хлорофілу над іншими пігментами.

Зелені водорості поширені Переважно в прісних водоймищах, велика кількість пристосувалася до життя в умовах періодичного зволоження: на грунті, корі дерев, парканах, квіткових горщиках тощо. Зелені водорості представлені одноклітинними, колоніальними і багатоклітинними формами, їхнє тіло має вигляд ниток або клітин 1-2 мкм у діаметрі. Трапляються як рухливі форми, так і нерухливі. Живляться автотрофно за рахунок фотосинтезу в хроматофорах, які містять зелений пігмент – хлорофіл. Клітини також містять каротин і ксантофіли. Запасають крохмаль та олію. Розмноження відбувається безстатевим і статевим шляхом. Трапляються епіфіти, паразити й симбіонти.

Одноклітинні зелені водорості:

– хламідомонада,

– хлорела.

Багатоклітинні зелені водорості:

-улотрикс,

-спірогіра.

Колоніальні зелені водорості:

– вольвокс

Представники діатомових водоростей

Відділ Діатомові водорості об‘єднуює понад 20 тис. одноклітинних, рідше колоніальних мікроскопічних організмів. Діатомові водорості поширені у прісних та солоних, стоячих та проточних водах, на вологих скелях та грунті. Клітини покриті панцирем із кремнезему, який складається із двох частинок – тек. Більша частина панцира (епітека) покриває меншу (гіпотеку). Крім хлорофілу, клітини містять пігменти фукоксантин і діа-токсантин, що зумовлюють жовте або буре забарвлення. Запасні продукти відкладаються у вигляді жирної олії, а також валютину та лейкозину.

Основні представники діатомових водоростей:

– пінулярія;

– мелозіра;

– фрагілярія;

– діатома;

– гофронема;

– цимбела.

Представники бурих водоростей

Відділ Бурі водорості об’єднуює близько 2000 видів багатоклітинних, здебільшого морських прикріплених організмів. Таломи переважно макроскопічні. До субстрату прикріплюються за доповогою ризоїдів. Розміри – від десятих часток міліметра до десятків метрів. Мають різноманітну за формою слань. У низькоорганізованих видів слань нитчаста (з одного ряду клітин). У високоорганізованих видів слань нагадує стебло та листки. У хроматофорах, крім хлорофілу, міститься бурий пігмент фукоксантин і оранжеві каротиноїди. Запасні продукти накопичуються у вигляді ламінарину, полісахариду, маніту (цукроспирту) і жирної олії.

Основні представники бурих водоростей:

– ламінарія;

– макроцистіс;

– фукус;

– диктіота;

– цистозейра.

Представники червоних водоростей

Відділ Червоні водорості Налічує близько 5000 видів переважно багатоклітинних макроскопічних водоростей, більшість з яких є морськими мешканцями. Колір від яскраво-червоного в глибоководних до жовтуватого в тих, що живуть на мілководді. Талом має вигляд кущиків, які складаються з багатоклітинних гіллястих ниток до 2 м завдовжки. Хроматофор – зірчастої форми, містить специфічний набір пігментів: хлорофіли, каротин, ксантофіли і фікобіліни – червоний пігмент фікоціанін і фікоеритрин. Продуктом фотосинтезу є багрянковий крохмаль. Оболонки клітин деяких видів можуть мінералізуватися солями Кальцію і Магнію. Розмножуються безстатевим і статевим шляхом (оогамія). У циклі немає джгутикових стадій. Повністю переважає спорове покоління.

Основні представники червоних водоростей:

– порфіридіум;

– бангія;

– порфіра;

– кораліна;

– анфельція;

– немаліон.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Представники водоростей