Представники зелених водоростей

Зелені водорості – група еукаріотичних організмів, що налічує приблизно 20 000 видів.

Представники зелених водоростей

Широко розповсюджені такі види зелених водоростей:

    хламідомонада, хлорела, вольвокс, спірогіра, улотрикс.

Одноклітинні водорості Хламідомонада і Хлорела мають целюлозну оболонку, цитоплазму, ядро, чашоподібний хроматофор, але між ними єсуттєві відмінності.

Хламідомонада

Хлорела

Активно рухається, має джгутики

Нерухома, не має джгутиків

Є червоне світлочутливе вічко

Відсутнє світлочутливе червоне вічко

Є пульсуючі вакуолі

Пульсуючі вакуолі відсутні

Статевий процес відбувається за допомогою дводжгутикових гамет

Статевий процес відсутній

Нестатеве розмноження за допомогою дводжгутикових спор

Нестатеве розмноження нерухомими спорами

Живе в невеликих прісних водоймах

Живе в прісних і солоних водоймах, насирому грунті на суходолі

Вольвокс живе у прісних водоймах, це колоніальна водорість. Має ви­гляд невеликих (до 2 мм) кульок. Колонії вольвоксу складаються з великої кількості клітин (до 20 тис.), кожна з яких подібна до хламідомонади, усередині колонія заповнена драглистою речовиною. Розмножується вольвокс як статевим, так і нестатевим шляхом.

Спірогіра та улотрикс – нитчасті водорості, багатоклітинні.

Улотрикс – прісноводна водорость, клітини якої розташовані в один ряд і мають здатність безперервно ділитися. Вегетативно улотрикс розмножується уривками нитки, нестатево – за допомогою чотириджгутикових гамет. Статеве розмноження здійснюється за участі дводжгутикових гамет.

Спірогіра – нитчаста водорість, що утворює основну частину слизької твані у ставках. Клітина має оболонку, укриту слизом, велике ядро з ядерцем, “підвішеним” на цитоплазматичних тяжах, стрічкоподібний спірально закручений хроматофор і велику вакуолю. Вегетативне розмноження спірогіри відбувається уривками її ниток. Нестатеве розмноження відсутнє. Статевий процес – кон’югація – це злиття вмісту звичайних вегетативних клітин, а не особливих гамет. Відбувається статеве розмноження при погіршенні умов існування. Етапи кон’югації: 1 – дві нитки розташовуються паралельно; 2 – протилежні клітини утворюють вирости назустріч одна одній, наче міст; 3 – оболонки на кінцях виростів розчиняються; 4 – вміст однієї клітини перетікає у клітину навпроти і зливається з її вмістом, у результаті чого утворюється зигота. Зигота вкривається товстою оболонкою і переходить у стан спокою, у такому стані вона добре витримує замерзання, висихання. За сприятливих умов ядро зиготи поділяється на 4, у подальшому проростає тільки одне ядро внитковидну водорість – спірогіру.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Представники зелених водоростей