Процес утвердження землеробства і скотарства на землях України

Процес утвердження землеробства і скотарства на землях України

Період нового кам’яного віку – Неоліту – характеризується переходом первісної людний під привласнюючого господарства до виробляючого, переходом віл збиральництва і мисливства до землеробства та скотарства. Людина винайшла мотику, серп, зернотерку. На території України з’явилися пшениця, жито, ячмінь, овес, просо – культури, що стали головними в землеробстві.

У періоді неоліту було приручено собаку, свиню, вівцю, корону.

У період мідно-кам’яного віку ( Енеоліту ) давня людина навчилася обробляти метали – мідь та олово. Відбулися зміни в землеробстві: людина почала використовувати тяглову силу бика. Поліпшилися побутові умовни: найдавніші люди навчилися будувати перші будинки, печі. Те, що врожаю збирали більше, ніж було необхідно для прожитку, надавало можливість обмінюватися продуктами. Поступово виникає майнова нерівність Виділяється привілейована верхівка суспільства – Родоплемінна знать, яка захоплює владу над одноплемінниками.

У мідному віці землероби заселяли переважно територію Правобережної України, а скотарі – Подніпров’я.

Одна з вивчених археологічних культур періоду енеоліту – Трипільська – була відкрита наприкінці XIX ст. на Київщині київським археологом В. В. Хвойком.

Селилися трипільці вздовж рік та водоймищ. Основним заняттям було землеробство (вирощували ячмінь, просо, пшеницю, бобові, коноплі). Для обробки землі користувалися мотикою з кам’яним або костяним наконечником. В орному землеробстві використовувала дерев’яну соху, парну упряжку великої рогатої худоби. Домашніми тваринами трипільців були кози, вівці, свині, коні.

Ремесла (ткацтво, гончарство, виготовлення прикрас), полювання, ри бадьство, садівництво були складовими частинами трипільської культури.

Давні люди обожнювали явища природи, поклонялися різним богам, особливе місце серед яких мала богиня родючості – Велика мати (на її честь виготовляли глиняні статуетки).

Висновок. Давні землероби та скотарі навчилися обробляти землю, оволоділи ремеслами, приручили тварин. В історії України цей період має важливе значення: у часи енеоліту з’являється перша землеробська культура – трипільська.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Процес утвердження землеробства і скотарства на землях України