Риси модерністського роману

Модерністський роман – різновид роману, що будується на засадах модернізму. Видатні представники цього жанру: Т. Манн, Дж. Джойс, М. Пруст, М. Булгаков, А. Франс, Г. Гарсіа Маркес, Е. Хемінгуей та ін.

У межах цього жанру новоутворення були здійснені відкриття таких Романних форм, як роман-міф, роман-притча, роман-одіссея, роман – суб’єктивна епопея, роман у романі та ін.

Основні риси модерністського роману

– нове розуміння традиції;

– оголошення прийому “потік свідомості” засобом пізнання індивідуальності;

– розрив із попередніми культурами;

– відмова від однолінійної залежності причин і наслідків у літературному творі;

– заперечення всього сталого, постійного;

– визнання центром подій свідомості митця;

– набуття епічністю нових ознак: подіями вважаються враження, асоціації, алюзії;

– зосередженість на процесі відтворення, мові, внутрішній, індивідуальній свідомості;

– створення зовнішнього світу через сприйняття індивіда;

– відкритість фіналів, багатозначність символів, звертання до “Я” читача.

Риси модерністського роману