Ріст і розвиток рослин

Всі процеси під час яких рослина формує свій організм здійснюються через процеси росту та розвитку. В цій статті ви дізнаєтеся визначення даних понять та їх значення для рослин.

Ріст і розвиток рослин

До важливих процесів життєдіяльності організму відносяться процеси росту та розвитку.

В одному й тому ж організмі процеси росту та розвитку можуть пов’язуватися по-різному, в залежності від цілого ряду факторів. Разом з тим, вони нерозривно пов’язані між собою, залежать один від одного та взаємно обумовлюють один одного. Особливості росту та розвитку характеризуються здатністю організму використовувати умови життя, від яких залежить кінцева продуктивність рослини, вміст у його тканинах пластичних речовин, життєздатність організму та його стійкість до несприятливих умов існування.

Розглянемо детальніше поняття про Ріст рослини та її розвиток.

Ріст рослин

Ріст рослинного організму – це необоротне збільшення розмірів рослин (або його органів), що зумовлюється формуванням нових органів, клітин та окремих їх елементів (цитоплазма, пластиди, мітохондрії та інші).

Фактори, що необхідні для росту:

– Температура

-волога

-повітря

-світло

Кожна рослина росте при оптимальній температурі. Для всіх рослин характерним є уповільнення росту при зниженні температури повітря до 0 °C. При температурі 20-25 °C ріст більшості рослин посилюється, а при занадто високій – знову сповільнюється. Деякі ранньовесняні рослини (проліска сибірська, сон-трава, підсніжник) можуть рости при порівняно невисоких температурах повітря невисоких температурах повітря. Це характерно і для рослин полярних і високогірних районів. Пристосовуючись до певних температур, рослини можуть рости і в холодній тундрі, і в жаркій пустелі.

Крім тепла, рослині необхідні вологість грунту і повітря. При браку води і розчинених у ній мінеральних речовин відбувається зневоднення рослини. При нестачі світла (у темряві) відбувається знебарвлення рослини.

Під час росту рослин особливу роль мають Регулятори росту, що утворюються у верхівці пагона.

До регульторів росту належать:

– вітаміни

– гормони

– ферменти.

Регулятори росту впливають, насамперед, на цитоплазму молодих клітин, викликаючи в ній зміни, пов’язані з поділом клітин і ростом їхніх оболонок. Вони беруть участі в диференціації тканин, а також прискорюють формування додаткових коренів у рослин при вегетативному розмноженні.

Ріст рослин може бути:

– Безперервним. Притаманний більшості однорічних рослин та багатьом тропічним видам. Розміри всього організму або окремих його частин збільшуються постійно.

– П Еріодичним. Притаманний багаторічним рослинам. Має місце завдяки змінам пір року або настанням посушливого сезону.

Розвиток рослин

Одночасно з ростом рослин відбувається і їх розвиток. Процеси росту і розвитку в організмі рослини взаємозалежні. Ріст веде до кількісних змін, а розвиток – до якісних. При цьому розвиток не завжди залежить від нагромадження великої маси. Можливі швидкий ріст і повільний розвиток у рослин. І навпаки – уповільнений ріст і швидкий розвиток.

Розвиток рослинного організму – це сукупність морфологічних та фізіологічних змін рослин на окремих етапах його життєвого циклу (онтогенезу), які обумовлені внутрішніми особливостями організму та впливом зовнішніх факторів (інтенсивність та спектральний склад світла, тривалість дня та ночі, температура та вологість повітря та грунту, органічні та мінеральні добрива).

Етапи розвитку (фази розвитку) рослин

– сходи

– утворення листя

– поява бутонів

-цвітіння

– формування плодів

– дозрівання

У квіткових рослин розвиток починається з першого поділу заплідненої яйцеклітини. Потім відбуваються ріст і розвиток вегетативних органів рослини, період розмноження, а після нього – старіння і відмирання. На кожному етапі життєвого циклу рослинний організм зазнає якісних змін.

В Однорічних рослин із насіння з’являються сходи, потім виростає стебло з листками, утворюються бутони, квітки і плоди, після чого рослина відмирає. У злаків після сходів спостерігаються такі фази: кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння, утворення плодів – зернівок.

У Дерев і чагарників весняне пробудження починається з сокоруху, потім відбувається набрякання і розпускання бруньок, поява листків, початкове і повне цвітіння, початок на масове дозрівання плодів і насіння (у культурних рослин – початок і кінець збирання врожаю), початкова й повна зміна кольору листків, початок, розпал і кінець листопаду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Ріст і розвиток рослин