Рівні спілкування

Міжособистісне спілкування – це взаємодія між декількома людьми, здійснювана за допомогою засобів мовленнєвого і немовленнєвого впливу, в результаті якої виникає психологічний контакт і певні відносини між учасниками спілкування.

Рівні спілкування

Характер мети взаємодії і психологічна дистанція між партнерами, що виникає як наслідок, дозволяють виділити різноманітні Рівні спілкування. Серед них:

    Ритуальний, Або соціально-рольовий Рівень ; метою спілкування на цьому рівні є виконання очікуваної від людини ролі, демонстрація знання норм соціального середовища. Спілкування при цьому носить, як правило, анонімний характер, незалежно від того, відбувається воно між незнайомими, знайомими або близькими людьми; Діловий, Або маніпулятивний рівень ; метою такого спілкування є організація спільної діяльності, пошук засобів підвищення ефективності співробітництва. Партнери при цьому оцінюються не як унікальні, неповторні особистості, а з точки зору того, наскільки добре вони можуть виконати поставлені перед ними задачі, тобто оцінюються їхні функціональні якості. Відповідно, спілкування є психологічно відстороненим; Інтимно-особистісний рівень ; його мета – задоволення потреби в розумінні, співчутті, співпереживанні. Для спілкування на цьому рівні характерні психологічна близькість, емпатія, довіра (Головаха, Панина, 1989; Петровская, 1989).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Рівні спілкування