Різниця між честю і гідністю

Різниця між честю і гідністю

Честь і гідність – це досить близькі один до одного поняття, моральні категорії, і яка різниця між честю та гідністю пояснить не кожен. Відмінності все ж є, хоча лише в нюансах. В яких – спробуємо розібратись.

Честь – це репутація, що викликає повагу оточуючих. А Гідність – самоповага людської особистості як морально-етична категорія.

Що таке гідність

Гідність – категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, оточуючих, засноване на визнанні цінності людини як особистості. Усвідомлення людиною власної гідності є формою самосвідомості і самоконтролю. Адже людина не зробить певного вчинку, вважаючи, що це нижче його гідності. Гідність – вираз відповідальності людини за свою поведінку перед самим собою, форма самоствердження особистості. У той же час гідність особи вимагає від інших поваги до неї, визнання за людиною відповідних прав і можливостей і обгрунтовує високу вимогливість до неї з боку оточуючих. У цьому відношенні гідність залежить від положення людини в суспільстві, стану суспільства, його здатності забезпечити практичне утвердження невідчужуваних прав людини, визнання самоцінності особистості. Гідність людини – одна з вищих моральних цінностей.

Що таке честь

Честь як категорія етики означає моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, оточуючих, коли моральна цінність особистості пов’язується з моральними заслугами людини, з його конкретним суспільним положенням, видом діяльності та визнаними за ним моральними заслугами (честь офіцера, честь судді, честь вченого, лікаря, підприємця…).

Честь і гідність тісно пов’язані. Однак на відміну від гідності, заснованої на визнанні рівності всіх людей, честь оцінює людей диференційовано. Історично честь в моральній свідомості суспільства з’явилася у вигляді уявлень про родову і станову честь, яка виокремлювала особі певний спосіб життя, діяльності, поведінки, що не принижує гідності стану, до якого він належить. Такими були уявлення про офіцерську честь в умовах, коли офіцерський корпус комплектувався в основному з дворянства. Честь зобов’язує людину виправдовувати і підтримувати репутацію, якою він володіє особисто і яка належить соціальній групі, колективу, в якому він перебуває.

Отже, ми можемо зробити такі висновки:

    Честь – це соціальне явище, що складається з вчинків і поведінки людини в певних ситуаціях. Це норми, на які впливають історичні реалії, суспільні підвалини та культурні традиції. Те, що в одній культурі, вважається безчесним, в іншого народу не викличе ніякого осуду. Честь – це зведення правил, вироблених людьми. Свій кодекс честі може бути у представників однієї професії або класу суспільства (наприклад, кодекс офіцера). Гідність – це категорія, яка ближче до внутрішнього світу людини, його характеру та самовизначення. Це внутрішня сила, впевненість в собі і у своїй правоті. Це певний внутрішній стрижень, який не завжди проявляється у вчинках, але відчувається оточуючими.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між честю і гідністю