Різниця між державою і країною

Різниця між державою і країною

Часто ми вживаємо поняття “країна” і “держава” як рівнозначні, навіть не задумуючись, що ці слова не є повноцінними синонімами. Насправді, їх можна назвати близькими за змістом, але між ними є й принципові відмінності.

Відмінності між країною та державою

    Країна може бути державою, маючи власний суверенітет, або перебувати під владою іншої держави. Держава завжди суверенна і самостійна. В державі, на відміну від країни, наявна верховна влада і правові норми (закони), нею встановлені. Держави мають різні форми залежно від політичного режиму, типу правління і територіального устрою. Поняття країни більш узагальнено визначає територіальне положення, а також спільність менталітету населення, його мови та звичаїв.

Що таке держава?

Держава – це політичне утворення з визначеною територією, економікою і політичною владою. Кожна держава має свою територію та кордони, які можуть розширюватися, проводить власну незалежну внутрішню і зовнішню політику на світовій політичній арені, має міжнародне визнання та державну символіку: герб, прапор і гімн. В склад держави не можуть входити республіки. Поняття держава означає, що на певній території де-факто і де-юре встановлена влада даної держави, в повному обсязі ходить офіційна валюта держави, в державних установах використовується державна мова, а також на ній проживають громадяни держави. Держава в політико-географічному, війсковому і економічному відношенні не може бути залежною. Держава створюється саме для того, щоб керувати життям населення за допомогою законів і системи їх виконання, які обов’язкові для всіх громадян певної території. Тобто держава – це не стільки територія, скільки структури управління населенням.

Що таке країна?

Країна – це політичне, національне, соціальне, культурне, господарське співтовариство, організоване державою на певній території. При цьому акцент робиться на його просторовому (географічному) положення у світі чи певному регіоні, наприклад, країни Південної Америки, країни Близького Сходу. У політико-географічному розумінні країна може мати державний суверенітет, але також може перебувати під владою іншої держави, наприклад, у вигляді підопічних територій або колонії. Найбільш яскравим прикладом таких держав є імперії. Наприклад, в Австро-Угорську імперію, як в державу, входили десятки різних країн. Поняття “країна” має переважно культурно-історичний та соціально-економічний зміст (країни, що розвиваються, країни третього світу) адекватним є поняття “країна” і при характеристиці особливостей населення, його побуту і звичаїв, специфічних ознак суспільства (далекі країни, екзотичні країни тощо). У цьому сенсі навіть при зникненні державних кордонів поняття країни зберігається.

Тепер ви знаєте яка різниця між державою і країною, і розумієте, що “держава” – це в першу чергу політичне утворення, а “країна” – культурне та соціально-економічне. Часто країна є підвладною, в той час як держава завжди суверенна і незалежна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між державою і країною